Aktualności

Dyscyplina oczami rzeczników

Dobiegła końca pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla rzeczników dyscyplinarnych, w której udział wzięło 22 funkcjonariuszy Policji reprezentujących Komendy Wojewódzkie w Bydgoszczy, Łodzi, Szczecinie i Wrocławiu.


W szkoleniu wzięli udział policjanci, którzy są rzecznikami dyscyplinarnymi, jak i ci, którzy są dopiero planowani do wykonywania tej funkcji, w stopniach - od sierżanta sztabowego do podinspektora. Celem szkolenia jest ujednolicenie wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej oraz wymiana doświadczeń zawodowych wśród uczestników kursu.

 

Przez pierwsze dwa dni policjanci, w części teoretycznej zapoznawali się między innymi z zasadami odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariusza, przesłankami wyłączenia od udziału w postępowaniu przełożonego dyscyplinarnego i rzecznika dyscyplinarnego, z zakresem czynności wyjaśniających.

W trakcie zajęć mowa była też o przesłankach do przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej, zasadach dokonywania kwalifikacji prawnej i formułowania zarzutu, terminach przedawnienia wszczęcia i karalności przewinienia dyscyplinarnego oraz przepisach dotyczących sytuacji prawnej obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym.

 

W kolejnych dniach, w części praktycznej dokonywali analizy akt postępowań dyscyplinarnych pod kątem komplementarności czynności dowodowych oraz ewentualnych błędów i uchybień.

W ramach ćwiczeń praktycznych, na podstawie przygotowanych założeń, każdy z uczestników sporządzał treść zarzutu i kwalifikacje prawne oraz projekt postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych, sprawozdania z postępowania dyscyplinarnego oraz projekty orzeczenia.

 

 

Powrót na górę strony