Aktualności

Dzielnicowi, strzelcy i FBI.

image Trzy kolejne kursy specjalistyczne rozpoczęły się w tym tygodniu w słupskiej Szkole Policji. Nasza placówka, oprócz kształcenia policjantów na kursie podstawowym prowadzi także różnorodne szkolenia podnoszące umiejętności zawodowe.

Policjanci uczestniczący w rozpoczętym dzisiaj (8.02) kursie instruktorów wyszkolenia strzeleckiego reprezentują jednostki z centralnej i północnej Polski. Ciekawostką jest fakt, że wśród uczestników tego szkolenia, nie ma żadnej pani. Aby przystąpić do szkolenia każdy uczestnik musiał zdać egzamin wstępny. Wynik pozytywny umożliwiał rozpoczęcie nauki. Przez egzaminacyjne sito nie przebrnęło kilkunastu funkcjonariuszy, wynik pozytywny dopuszczający do szkolenia uzyskało 13 policjantów. W ciągu prawie czterech tygodni szkolenia w Słupsku instruktorzy zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat prowadzenia zajęć z wyszkolenia strzeleckiego. Zajęcia takie, w ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego, prowadzone są we wszystkich jednostkach Policji.
              Szkoła Policji w Słupsku od kilkunastu lat jako jedyna w Polsce przygotowuje policjantów tej specjalności. Zajęcia, w odpowiednio przygotowanych obiektach, prowadzą doświadczeni wykładowcy Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego. Nowoczesne obiekty strzelnicy umożliwiają przeprowadzenie wszystkich strzelań programowych.
              Na zakończenie kursanci przystąpią do egzaminu; jest on przeprowadzany dwuetapowo. Składa się z dwóch części: egzaminu wiedzy i egzaminu umiejętności instruktorskich. Egzamin praktyczny polega na zaplanowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia strzeleckiego z określonego zagadnienia dla grupy policjantów. Absolwenci kursu już wkrótce prowadzić będą samodzielnie zajęcia dla swoich kolegów w jednostkach terenowych. Zajęcia na kursie potrwają do 10 marca; prowadzą je wykładowcy Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego.


Dzielnicowi

              W tym tygodniu rozpoczął się również specjalistyczny kurs szkoleniowy dla dzielnicowych. Uczestniczą w nim policjanci, którzy na co dzień pełnią funkcję dzielnicowego w miastach. W kursie tym uczestniczą dwie grupy szkoleniowe liczące po 22 policjantów. W trakcie miesięcznego szkolenia pogłębiać będą swoją wiedze i umiejętności z zakresu między innymi metod i form pełnienia służby przez dzielnicowego, zagadnień prawno-kryminalistycznych, w tym pracy operacyjnej oraz interwencji policyjnych.
              Szkolenie ma nie tylko charakter teoretyczny, ale i praktyczny. Policjanci sporządzać będą dokumentację służby dzielnicowego (w tym z postępowania przygotowawczego, pomoc ofiarom przemocy domowej). W trakcie zajęć będą brali udział w symulacjach interwencji policyjnych, podejmowanych wobec różnych osób oraz w różnych sytuacjach. Kurs tego typu daje również możliwość wymiany doświadczeń między jego uczestnikami i wykorzystania doświadczeń innych policjantów podczas własnej służby.
              Większość zajęć na kursie przeprowadzą wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej, którzy sprawować będą jednocześnie opiekę dydaktyczną nad jego uczestnikami. Zakończenie zajęć planowane jest na 9. marca.


FBI

              Kolejny z rozpoczętych w tym tygodniu kursów to „Taktyka i technika przesłuchań”. Uczestniczy w nim 14 policjantów, którzy na co dzień pełnią służbę w pionie dochodzeniowym lub kryminalnym. W trakcie szkolenia policjanci doskonalą umiejętność prowadzenia rozmów z osobami zgłaszającymi się do Policji z różnego rodzaju informacjami. Szczególny nacisk kładziony jest na przesłuchanie świadka i przesłuchanie podejrzanego.
              Zajęcia na kursie prowadzone są w specjalnie do tego celu przygotowanych pomieszczeniach. Wszystkie symulacje przesłuchań odbywają się w pokoju z lustrem weneckim. Dodatkowo w pokoju są zainstalowane mikrofony i kamera, które pozwalają pozostałym uczestnikom śledzić tok przesłuchania w sąsiednim pomieszczeniu.
              Przy realizacji programu udział biorą wykładowcy, którzy przeszli szkolenie z wynikiem pozytywnym i otrzymali certyfikat uprawniający do prowadzenia tego rodzaju szkoleń. Idea tego kursu oparta jest na szkoleniach prowadzonych dla Agentów FBI w siedzibie Federalnego Biura Śledczego Quantico. Program szkolenia został opracowany w ramach licencji udzielonej polskiej Policji przez Akademię FBI.

(8.02.2011)