Aktualności

Turniej wiedzy prewencyjnej

image Propagowanie rozwoju i doskonalenia zawodowego z zakresu wiedzy prewencyjnej to jeden z celów, jakie przyświecały kolejnej, IV edycji Turnieju Wiedzy Prewencyjnej. Udział w nim wzięli słuchacze kursu podstawowego.

Pierwszym etapem był test wiedzy składający się z 30 pytań obejmujących swoim zakresem między innymi: legitymowanie, użycie środków przymusu bezpośredniego, kontrolę osobistą a także pełnienie służby patrolowej. Do drugiego etapu zakwalifikowano 20 osób, które uzyskały najlepsze wyniki. Policjanci musieli zmierzyć się z dwoma zadaniami. Pierwsze z nich polegało na pisemnym zrelacjonowaniu czynności, które musi wykonać policjant w trakcie przeprowadzanej interwencji. W zadaniu drugim każdy z uczestników otrzymał przykładową dokumentację, w której celowo popełniono określoną liczbę błędów. Zadaniem każdego uczestnika było wychwycenie i wskazanie wszystkich nieprawidłowości. Po sprawdzeniu wszystkich prac i podsumowaniu punktów z obu konkurencji klasyfikacja przedstawia się następująco:

Po sprawdzeniu wszystkich prac i podsumowaniu punktów z obu konkurencji klasyfikacja przedstawia się następująco:

               1.miejsce post. Karol Kaźmierczyk, Kompania VII, pluton 4
               2.miejsce post. Mateusz Malinowski, Kompania VII, pluton 1
               3.miejsce post. Radosław Banah, Kompania I, pluton 4

Nagrody zwycięzcom wręczył dziś, podczas zakończenia kursu, komendant Szkoły insp. Jacenty Bąkiewicz.
Oprócz propagowania rozwoju i doskonalenia zawodowego z zakresu wiedzy prewencyjnej, turniej jest także wykładowców doskonałą okazją dla wykładowców do sprawdzenia, jak słuchacze przyswoili sobie wiedzę teoretyczną zdobywaną podczas całego szkolenia. Dla młodych policjantów było to również kompleksowe repetytorium przed dzisiejszym porannym egzaminem końcowym.(18.5.2011)

Powrót na górę strony