Święto żołnierzy z 7. Brygady - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Święto żołnierzy z 7. Brygady

Przedstawiciele słupskiej Szkoły Policji uczestniczyli w uroczystościach związanych ze świętem 7 Brygady Obrony Wybrzeża. W uroczystościach oficjalnych uczestniczył Komendant Szkoły, a przedstawiciele kadry zorganizowali jedno ze stoisk podczas wojskowego pikniku.

imageUroczystości oficjalne odbyły się na głównym placu apelowym 7 Brygady Obrony Wybrzeża. Udział w nich wzięli parlamentarzyści, samorządowcy oraz komendanci i dowódcy jednostek garnizonu słupskiego. Szkołę Policji reprezentował Komendant insp. Jacek Gil.
W trakcie uroczystości dowódca jednostki wręczył wyróżnienia najlepszym żołnierzom. Zgromadzeni mogli obejrzeć także pokaz wyszkolenia, a na zakończenie – defiladę pododdziałów.
W ramach części piknikowej jedno ze stoisk zorganizowali wykładowcy słupskiej Szkoły Policji.

7 Brygada Obrony Wybrzeża w Słupsku jest oddziałem wchodzącym w skład 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, posiadającym stały skład organizacyjny, obejmujący pododdziały ogólnowojskowe, oddziały przeznaczone do bezpośredniego prowadzenia walki, a także pododdziały przewidziane do wsparcia i zabezpieczenia działań bojowych.
Przeznaczeniem 7 Brygady jest między innymi obrona wybrzeża morskiego, samodzielnie lub we współdziałaniu z oddziałami wojsk sojuszniczych, a także współuczestniczenia w sytuacjach kryzysowych.
Swoje umiejętności żołnierze jednostki doskonalą zarówno w warunkach garnizonu jak też na poligonach: Drawsko oraz Wicko Morskie.

 

 

(26.7.2016)