Aktualności

Policjanci w "wytrzeźwiałce"

image W ramach spotkań „po godzinach” grupa słuchaczy kursu podstawowego odwiedziła, znajdujące się na terenie Słupska, Izbę Wytrzeźwień oraz Schronisko im. św. Brata Alberta.

Krótka wycieczka do tej placówki była doskonałym uzupełnieniem zajęć w Szkole Policji. W trakcie szkolenia podstawowego słuchacze uczą się materiału związanego z postępowaniem wobec osób będących pod wpływem alkoholu i osób bezdomnych. Wizyta z Izbie Wytrzeźwień przybliżyła im praktyczne aspekty postępowania policjantów wobec osób zatrzymanych do wytrzeźwienia. Było to jednocześnie utrwalenie zdobytej w tym zakresie wiedzy.
Pracownicy Izby zwracali również uwagę na właściwe wypełnianie dokumentacji służbowej przez policjantów, którzy dowożą osoby nietrzeźwe. Te cenne wskazówki przydadzą się policjantom już za kilka miesięcy, gdy po zakończeniu szkolenia podstawowego w Słupsku rozpoczną samodzielną służbę.

W słupskim Schronisku dla mężczyzn prowadzonym przez Towarzystwo im. św. Brata Alberta młodzi policjanci mogli wysłuchać opowieści pensjonariuszy schroniska, którzy opowiadali, jak można szybko zostać osobą bezdomną i jak trudno wyjść z bezdomności bez pomocy drugiego człowieka. Słuchacze zwrócili szczególną uwagę na historię interwencji policyjnych z udziałem osób bezdomnych.

Po zakończonej wizycie w obu placówkach słuchacze wymieniając wrażenia podkreślali, że codzienna służba policjanta i przeprowadzane interwencje, także w stosunku do osób bezdomnych i nietrzeźwych lub pijanych, to trudne, ale wdzięczne rzemiosło.
„Wycieczki po godzinach” to inicjatywa wykładowców Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego, którzy w wolnym czasie odwiedzają wraz ze słuchaczami instytucje, na co dzień współpracujące z policjantami. Wczorajszą wizytę przygotował podkom. Damian Kwiatkowski.

(20.5.2011)

Powrót na górę strony