Aktualności

Wirtualna przestępczość

imagePrzedstawiciele portalu allegro, funkcjonariusze państw europejskich, polskiej Policji, Interpolu i Europolu, a także prokuratorzy, biegli sądowi, naukowcy i eksperci odpowiedzialni za bezpieczeństwo sieci internetowej wzięli udział w konferencji „Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej”. To jedna z bardziej prestiżowych w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych przestępczości w Internecie. Szkołę Policji w Słupsku reprezentowali nadkom. Tomasz Janeczek i kom. Jarosław Makowski z Zakładu Ogólnozawodowego oraz podinsp. Andrzej Osiński z Zakładu Służby Kryminalnej.

Tematem wiodącym konferencji, którą zorganizowano w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, były przestępstwa gospodarcze i seksualne dokonywane przy użyciu Internetu w wirtualnym świecie. Najważniejszym celem konferencji była wszechstronna wymiana informacji i umiejętności praktycznych w zakresie zwalczania przestępczości internetowej nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dlatego też obecność na spotkaniu gości międzynarodowych.

W trakcje konferencji prelegenci poruszali szereg tematów dotyczących najnowszej wiedzy o cyberprzestępczości - od aspektów teoretycznych po kwestie praktyczne dotyczące zwalczania nielegalnych treści w Internecie oraz metod i narzędzi identyfikacji sprawców przestępstw teleinformatycznych.
Podczas obecnej edycji konferencji Grupę allegro reprezentowali przedstawiciele Aukro.cz i Aukro.ua, którzy zajmują się współpracą z organami ścigania w Czechach i na Ukrainie.

Uczestnicy spotkania na zakończenie obrad jednoznacznie podkreślili, że stałe i intensywne współdziałanie wszystkich pomiotów zajmujących się walką z przestępczością w wirtualnym świecie przynosi zamierzone efekty, na co wskazują policyjne statystyki, z których wynika, że wykrywalność oszustw w cyberprzestrzeni jest większa niż wykrywalność przestępstw pospolitych.


(18.7.2011)

Powrót na górę strony