Aktualności

Międzynarodowe strzelanie

image Policjanci z Polski i zza granicy wezmą udział w międzynarodowych mistrzostwach strzeleckich, które rozegrane zostaną w listopadzie, w słupskiej Szkole Policji. Cel zawodów to między innymi doskonalenie umiejętności strzeleckich, wymiana doświadczeń w zakresie sportu policyjnego oraz integracja środowiska strzeleckiego.

Zawody rozegrane zostaną na strzelnicach Szkoły Policji w Słupsku, która posiada jedne z najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju. Uczestnicy wystartują w dwóch konkurencjach: strzelanie sytuacyjne i strzelanie statyczne. Zaproszenia do udziału w II. Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Szkół i Ośrodków Szkolenia Policji zostało wysłane także do policjantów z Niemiec, Rosji, Litwy i Ukrainy.
Poniżej publikujemy regulamin mistrzostw, który dostępny jest także do pobrania w pliku PDF.


Regulamin (PDF 76 kb)

W ubiegłorocznej, pierwszej edycji mistrzostw oprócz polskich policjantów udział wzięli także policjanci łotewscy, litewscy oraz funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby Więziennej. Drużynowo zwyciężyła reprezentacja słupskiej Szkoły Policji a indywidualnie Sylwester Siembrzuch również ze Szkoły Policji w Słupsku.
Tegoroczna, druga, edycja mistrzostw zostanie rozegrana 19 listopada.

REGULAMIN
II MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
SZKÓŁ I OŚRODKÓW SZKOLENIA POLICJI W STRZELANIU
SŁUPSK, 19 LISTOPADA 2011.

I. CEL ZAWODÓW:
1.     Popularyzacja sportu strzeleckiego.
2.     Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
3.     Wymiana doświadczeń.
4.     Integracja środowiska strzeleckiego.
5.     Rywalizacja sportowa.


II. ORGANIZATOR ZAWODÓW:
Szkoła Policji w Słupsku
Zakład Wyszkolenia Strzeleckiego


III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Zawody odbędą się w dniu 19 LISTOPADA 2011 r. o godz. 10.00 na strzelnicy Szkoły Policji w Słupsku, ul. Zamiejska 30.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.     W zawodach mogą uczestniczyć zespoły oraz zawodnicy indywidualni reprezentujący służby mundurowe i zaproszeni goście.
2.     Zespół składa się z trzech zawodników.
3.     Zgłoszenia należy kierować na adres organizatora do dnia 04 listopada 2011 r.

V. KONKURENCJE:

KONKURENCJA NR 1 – STRZELANIE STATYCZNE – WARUNKI STRZELANIA

Cel:     Tarcza TS-2
Odległość:     25 m.
Postawa strzelecka:     stojąca
Postawa wyjściowa:     Bezpieczna, broń palna przeładowana - nabój wprowadzony do komory nabojowej,
Ilość amunicji:      23 sztuki.
Czas - I etap:     1 min. – 3 strzały próbne
Czas - II etap:     3 min – 10 strzałów (obligatoryjna wymiana magazynka)
Czas - III etap:     3 min – 10 strzałów (obligatoryjna wymiana magazynka)


KONKURENCJA NR 2 – STRZELANIE SYTUACYJNE – WARUNKI STRZELANIA

Cel:     Dwie tarcze TS-9
Odległość:     Tarcza TS-9 odjeżdżająca od 10 m. do 25 m.
     Tarcza TS-9 przesuwna – 10m. Trzy przebiegi.
Postawa strzelecka:     Stojąca,
Postawa wyjściowa:     Bezpieczna, broń palna przeładowana - nabój wprowadzony do komory nabojowej.
Ilość amunicji:     12 sztuk (6+6 - wymiana magazynka)
Czas:     ok. 30s., ograniczony ruchem tarcz.


Przebieg strzelania.
Strzelający na stanowisku strzeleckim przygotowuje się do strzelania. Po otrzymaniu informacji o gotowości do strzelania podanej przez strzelającego, sędzia daje sygnał do rozpoczęcia strzelania.
Strzelający oddaje 6 strzałów do tarczy odjeżdżającej TS-9. Następnie wymienia magazynek. Zwolnienie zamka po wymianie magazynka jest sygnałem do rozpoczęcia przemieszczania się na kolejne stanowisko strzeleckie – 10m.
Strzelający oddaje 6 strzałów do tarczy przesuwnej TS-9. Zatrzymanie się tarczy przesuwnej po trzecim przebiegu jest sygnałem zakończenia czasu konkurencji.

VI. BROŃ I AMUNICJA:
W zawodach dopuszcza się strzelanie tylko z pistoletu:
- centralnego zapłonu,
- kal. 9 mm,
- o oporze języka spustowego nie mniejszym niż 1360g,
- wyposażonego w otwarte przyrządy celownicze typu muszka i szczerbinka,
- bez modyfikacji (np. osłabiacze podrzutu, odrzutu; celowniki optyczne, laserowe i inne podobnie działające urządzenia).

W zawodach dopuszcza się strzelanie tylko amunicją pełnopłaszczową.
Ilość amunicji potrzebna do oddania strzałów w dwóch konkurencjach i oddania strzałów próbnych to 35 sztuk.
Organizator nie zapewnia broni i amunicji.

VII. ZACIĘCIA:
Zacięcia broni palnej powstałe podczas trwania konkurencji usuwane są zgodnie z zasadami bezpieczeństwa we własnym zakresie przez zawodnika.

VIII. KLASYFIKACJA ZAWODODNIKÓW:
Zespołowa     Suma wyników uzyskanych w konkurencji nr 1 i 2 przez zawodników w klasyfikacji indywidualnej określa miejsce zespołu w klasyfikacji zespołowej.
W przypadku uzyskania takiego samego wyniku w klasyfikacji zespołowej, o wyższym miejscu zespołu decyduje suma wyników indywidualnych uzyskanych przez zawodników zespołu w konkurencji numer 1, a następnie wyższa ilość 10, 9, itd. uzyskanych przez zawodników zespołu w konkurencji numer 1.
 
 :
Indywidualna     Miejsce zawodnika określa suma wyników uzyskanych w konkurencji nr 1 i 2. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku w klasyfikacji indywidualnej o wyższym miejscu zawodnika decyduje wynik indywidualny uzyskanych przez zawodnika w konkurencji numer 1, a następnie wyższa ilość 10, 9, itd. uzyskanych przez zawodnika w konkurencji numer 1.


IX. NAGRODY:
1. Klasyfikacja zespołowa – puchary i dyplomy.
2. Klasyfikacja indywidualna – puchary i dyplomy.

X. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy kierować do dnia 4 listopada 2011 roku na adres organizatora:

SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU
ZAKŁAD WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO
76 – 200 SŁUPSK
UL. KILIŃSKIEGO 42


Telefon:     (+48) 59 84 17 200 wewnętrzny 921
Telefon w sieci MSWiA:     74 37 921
Fax     (+48) 59 84 17 372
Fax w sieci MSWiA:     74 37 372


XI. ZAKWATEROWNIE I WYŻYWIENIE:
Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
Wartości przestrzelin będą oceniane w obecności zawodnika.
Strzał dany w czasie i po sygnale kończącym konkurencje uznawany jest jako strzał po czasie.
W przypadku oddania strzału lub strzałów po czasie konkurencji odlicza się tyle najlepszych trafień ile oddano strzałów po czasie konkurencji.
W przypadku uzyskania większej liczby trafień niż przewidują to warunki strzelania odlicza się najlepsze trafienia do uzyskania liczby trafień, jakie przewidują warunki danego strzelania.
Protesty zgłaszane przez zawodników przyjmowane są tylko podczas oceny wartości przestrzelin i rozpatrywane na bieżąco.
Przygotowanie broni palnej, ładowanie amunicji do magazynków, podłączenie magazynka do broni palnej odbywa się tylko na stanowiskach strzeleckich.
Podczas strzelania obowiązkowe jest używanie ochronników wzroku i słuchu.
Podczas strzelania zabrania się korzystania z lunet.
Wszystkich uczestników obowiązuje Regulamin Strzelnicy Szkoły Policji w Słupsku.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji oraz zmian regulaminu.


(aktualizacja: 27.7.2011)

Powrót na górę strony