Aktualności

Święto Policji

Z udziałem ponad tysiąca stu policjantów odbyły się słupskie obchody Święta Policji. Młodzi policjanci ze Szkoły Policji oraz policjanci z Komendy Miejskiej po raz pierwszy od dłuższego czasu postanowili zorganizować jedne obchody w centrum miasta z udziałem mieszkańców i turystów.
Obchody 92. rocznicy powstania polskiej Policji zgromadziły także mieszkańców Słupska i turystów. Duże wrażenie na mieszkańcach zrobiła defilada pododdziałów słuchaczy Szkoły Policji, którzy przeszli ulicami Słupska na miejsce uroczystości. Przemarsz liczącej kilkaset metrów kolumny policjantów wzbudzał duże zainteresowanie mieszkańców. Atrakcją była także Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej, która prowadziła całą kolumnę.

Policyjne uroczystości rozpoczęły się od pokazów przygotowanych przez wykładowców i słuchaczy. Uczestnicy uroczystości mogli zobaczyć wybrane techniki samoobrony oraz posługiwanie się pałką typu Tonfa. Prezentacja te przedstawiły słuchaczki kursu podstawowego. Wykładowcy natomiast zaprezentowali pościg za przestępcą, który uciekał skradzionym pojazdem. W widowiskowy sposób zaprezentowano zatrzymanie pojazdu i obezwładnienie bandyty a następnie zabezpieczenie i odwiezienie zatrzymanego pojazdu. Pokazowi towarzyszyły także strzały oddawaną amunicją ćwiczebną.

Część oficjalna słupskich obchodów Święta Policji rozpoczęła się od złożenia meldunku nadinsp. Krzysztofowi Gajewskiemu, pomorskiemu Komendantowi Policji, który po odebraniu meldunku dokonał przeglądu pododdziałów. Po powitaniu i zabraniu głosu przez Komendanta Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacentego Bąkiewicza nastąpiła, najważniejsza dla policjantów, część uroczystości, wręczanie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.

W uroczystości uczestniczyli licznie również parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa Pomorskiego, samorządowcy i przedstawiciele wielu formacji mundurowych, w tym Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Marynarki Wojennej, Straży Miejskiej i Straży Gminnych.
W trakcie uroczystości miało również miejsce odznaczenie Sztandaru Szkoły Policji. Medal Honorowy Związku Sybiraków przypiął Jerzy Lisiecki, członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Takim samym medalem odznaczony został insp. Jacenty Bąkiewicz, komendant słupskiej Szkoły Policji..

DZIĘKUJEMY ZA NADESŁANE ŻYCZENIA

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

W uroczystościach na placu Zwycięstwa oprócz mieszkańców i turystów uczestniczyli także policyjni seniorzy, najstarsi z nich przynieśli ze sobą historyczne już zdjęcia z uroczystości, jaka w tym samym miejscu odbywała się pod koniec lat 40. XX wieku, kiedy Szkoła Policji (ówczesna Szkoła Milicji Obywatelskiej) otrzymywała pierwszy sztandar ufundowany przez mieszkańców Słupska.
Obserwujący uroczystość mieszkańcy podkreślali, ze to dobry pomysł, aby Policja swoje święto obchodziła w centrum miasta.Święto Policji jest także okazją do wyróżnienia i uhonorowania policjantów i pracowników Policji a także osób współpracujących z Policją w realizacji jej ustawowych zadań. Jest to także dzień wręczania odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.

MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2011 roku o nadaniu odznaczeń - za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych, wynikających z pracy zawodowej, policjanci Szkoły Policji w Słupsku odznaczeni zostali Medalami za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

Medal Złoty Za Długoletnią Służbę: - mł.insp. Mirosław Gwadera
- podinsp. Zbigniew Belzyt

Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę:
- podinsp. Waldemar Baranowski
- podinsp. Krzysztof Nowicki
- podinsp. Dariusz Sochacki
- podinsp. Małgorzata Urbaniak-Pietrusińska
- podinsp. Sylwester Młynarski

Medale Za Długoletnią Służbę wyjątkowo zostaną wręczone przez Wojewodę Pomorskiego podczas wizyty w Szkole Policji w Słupsku w dniu 18 sierpnia.

ODZNAKA ZASŁUŻONEGO POLICJANTA
Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lipca 2011 roku w uznaniu zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego przyznano Odznaki Zasłużonego Policjanta.

Złota Odznaka Zasłużonego Policjanta:
- podinsp. Adam Bruliński
- podinsp. Henryk Grzywna

Srebrna Odznaka Zasłużonego Policjanta:
- podinsp. Przemysław Rybicki
- podinsp. Piotr Salamonik
- asp.szt. Artur Zagórski

Brązowa Odznaka Zasłużonego Policjanta
- podinsp. Roman Lenard
- kom. Grzegorz Bebieracki
- sierż.szt. Wiesław Giedrojć

MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POLICJI
Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lipca 2011 roku za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji Brązowym Medalem Za Zasługi dla Policji odznaczeni zostali:
- st.bryg. Andrzej Gomulski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku
- ks. Bolesław Leszczyński, kapelan Szkoły Policji w Słupsku
- Waldemar Nowak, prezes Szkolnego Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Szkoły Policji w Słupsku.

AWANS NA WYŻSZY STOPIEŃ
Rozkazem Personalnym Komendanta Głównego Policji z dniem 24 lipca 2011 roku na wyższe stopnie służbowe mianowani zostali

Na stopień podinspektora:
- nadkom. Zbigniew Banasiak
- nadkom. Rafał Fortuński
- nadkom. Tomasz Gid
- nadkom. Tomasz Janeczek
- nadkom. Roman Lenard
- nadkom. Sylwester Młynarski
- nadkom. Krzysztof Plumbaum (przedterminowo)

Na stopień nadkomisarza:
- kom. Jarosław Konewko (przedterminowo)
- kom. Jarosław Makowski
- kom. Waldemar Pawlak(przedterminowo)

Na stopień komisarza:
- podkom. Jacek Banaszkiewicz
- podkom. Damian Kwiatkowski
- podkom. Dorota Pawlak
- podkom. Sebastian Studziński (przedterminowo)

Na stopień aspiranta sztabowego:
- st.asp. Andrzej Kaczor
- st.asp. Przemysław Kaczorowski

Na stopień starszego aspiranta:
- asp. Waldemar Hinc (przedterminowo)

Na stopień aspiranta:
- mł.asp. Marcin Budzich
- mł.asp. Artur Duszak
- mł.asp. Beata Jagielska
- mł.asp. Michał Jaśkowski
- mł.asp. Daniel Krenc
- mł.asp. Tomasz Matusiak
- mł.asp. Dariusz Pióro
- mł.asp. Dominik Władysiak

Na stopień młodszego aspiranta:
- st.sierż. Damian Bartnicki

Na stopień sierżanta sztabowego:
- st.sierż. Monika Czura
- st.sierż. Szymon Dąbrowski
- st.sierż. Marta Grzybowska
- st.sierż. Anetta Klimczak
- st.sierż. Marcin Milde
- st.sierż. Arkadiusz Milewski
- st.sierż. Piotr Mrozik
- st.sierż. Paweł Piotraschke
- st.sierż. Piotr Szeliga
- st.sierż. Tomasz Tomasik

HONOROWA ODZNAKA SZKOŁY POLICJI W SŁUPSKU
Od 1993 roku Komendanci Szkoły Policji w Słupsku wyróżniają policjantów i pracowników naszej jednostki, jak i osoby spoza Szkoły, szczególnie dla niej zasłużone Odznaką Honorową Szkoły Policji w Słupsku. W roku 2011 Odznakę otrzymali:

- podinsp. Piotr Kucia, Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji w Warszawie
- płk. Krzysztof Olkowicz - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie
- podinsp. Ryszard Bączyk, Szkoła Policji w Słupsku
- podinsp. Bogusław Jaremczak, Szkoła Policji w Słupsku
- podinsp. Krzysztof Nowicki, Szkoła Policji w Słupsku
- nadkom. Piotr Cekała, Szkoła Policji w Słupsku
- asp.szt. Dariusz Guzowski, Szkoła Policji w Słupsku
- asp.szt. Jacek Radziuk, Szkoła Policji w Słupsku
- asp Andrzej Bezulski, Szkoła Policji w Słupsku
- Urszula Przysiecka, Szkoła Policji w Słupsku
- Małgorzata Sznejder, Szkoła Policji w Słupsku
- Andrzej Block, Szkoła Policji w Słupsku
- Wojciech Bojko, Szkoła Policji w Słupsku
- Piotr Zaborski, Szkoła Policji w Słupsku

ODZNAKA HONOROWA SYBIRAKA
Uchwałą Zarządu Głównego Związku Sybiraków z dnia 28 czerwca 2011 roku w uznaniu zasług dla Związku Sybiraków nadano Odznakę Honorową Sybiraka, którą otrzymali:
- Szkoła Policji w Słupsku
- Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacenty Bąkiewicz

Policjanci Szkoły Policji w Słupsku od wielu lat podejmują liczne działania na rzecz społeczności lokalnej. Działalność ta jest tym cenniejsza, że zdecydowanie wykracza poza zakres ich zdań służbowych i bardzo często realizowana jest poza normatywnym czasem służby. Doceniając taką postawę samorządowcy regionu słupskiego wyróżnili policjantów nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi.

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA
- podinsp. Aneta Kamińska Nawrot
- asp.szt. Jacek Radziuk
- asp.szt. Radosław Karnowski

NAGRODA STAROSTY SŁUPSKIEGO
- nadkom. Przemysław Osadowski
- podkom. Tomasz Lewandowski
- asp.szt. Andrzej Kaczor


image Na placu Zwycięstwa w Słupsku odbędą się w tym roku lokalne obchody Święta Policji. W odróżnieniu od lat poprzednich policjanci ze Szkoły Policji i Komendy Miejskiej świętować będą wspólnie przy udziale mieszkańców i turystów.

Tegoroczne obchody święta Policji odbędą się dokładnie za tydzień, w czwartek, 21 lipca. Na placu Zwycięstwa zgromadzi się ponad tysiąc policjantów. Uroczystościom oficjalnym, na które złożą się między innymi przemówienia szefów jednostek i odznaczenia wyróżniających się funkcjonariuszy, towarzyszyć będą również atrakcje dla mieszkańców i turystów.
W programie przewidziano także atrakcje dla publiczności. Wszyscy obecni będą mogli zobaczyć między innymi pokazy samoobrony i działanie pododdziału antyterrorystycznego. Przygotowane będą także stoiska z wybranymi elementami wyposażenia specjalnego policjantów a także stoisko kryminalistyczne.
W trakcie uroczystości funkcjonować będzie także bezpłatne stanowisko, przy którym uzyskać będzie można poradę prawną. Osoby, które przyjdą na plac Zwycięstwa z rowerami będą mogły bezpłatnie oznakować swój jednoślad - warunkiem jest posiadanie dowodu zakupu a osoba, która przyprowadzi rower do znakowania musi być pełnoletnia.
Część oficjalną zakończy defilada pododdziałów, która przemaszeruje wokół placu Zwycięstwa a następnie skieruje się w kierunku alei Sienkiewicza i ulicy Kilińskiego - do Szkoły Policji. W uroczystościach wezmą też udział przedstawiciele pozostałych służb garnizonu słupskiego.

Dodatkową atrakcją będzie przemarsz ponad pół tysiąca policjantów w kolumnach pododdziałów wraz z orkiestrą wojskową ulicami Słupska. O godzinie 10.20 orkiestra poprowadzi pododdziały ulicą Kilińskiego i Sienkiewicza w kierunku Placu Zwycięstwa.

PROGRAM ŚWIĘTA POLICJI W SŁUPSKU - czwartek, 21 lipca


Koścoł pw. Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Armii Krajowej w Słupsku.

8.00     Msza w intencji Policji.

Plac Zwycięstwa w Słupsku.

 9.00     Otwarcie pierwszych stanowisk min. ze znakowaniem rowerów.
10.00     Początek prezentacji przygotowanych przez policjantów.
10.50     Zbiórka pododdziałów na placu Zwycięstwa.
11.00     Rozpoczęcie uroczystości. Złożenie meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku nadinsp. Krzysztofowi Gajewskiemu, przegląd pododdziałów i przywitanie.
11.05     Hymn państwowy, podniesienie flagi państwowej na maszt.
11.10     Wystąpienie Komendanta Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacentego Bąkiewicza.
11.15     Wystąpienie Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku podinsp. Andrzeja Szaniawskiego.
11.20     Wręczenie odznaczeń państwowych i awansów policjantom ze Szkoły Policji i Komendy Miejskiej.
11.50     Wystąpienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego.
11.55     Wystąpienia zaproszonych gości
12.05     Przegrupowanie pododdziałów i defilada.
12.20     Złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości
około 13.30     Zakończenie prezentacji przygotowanych przez policjantów

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Utrudnienia w ruchu.
W związku z organizacją uroczystości 21 lipca, już w środę wieczorem, wyłączony będzie z ruchu i możliwości parkowania plac Zwycięstwa przed ratuszem. Krótkiego zamknięcia ruchu kołowego, na czas przemarszu kolumn pododdziałów, można spodziewać się w czwartek na ulicy Deotymy, Anny Łajming, Tuwima, Sienkiewicza i Kilińskiego. Utrudnienia związane z zamykaniem ruchu mogą występować między godziną 9 a 14.

Oficjalny termin Święta Policji to 24 lipca. Data ta nie jest przypadkowa. 24 lipca 1919 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o Policji Państwowej. W rocznicę tego wydarzenia polscy policjanci obchodzą swoje święto. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

(aktualizacja: 28.07.2011 - 11.15)

Powrót na górę strony