Aktualności

Policjanci i inspektorzy o ochronie środowiska

Data publikacji 17.05.2023

O wybranych kompetencjach w ochronie środowiska a także uprawnieniach i możliwościach działania Inspekcji Ochrony Środowiska mówiono podczas szkolenia dla przedstawicieli kadry Szkoły Policji w Słupsku. Zajęcia tym razem odbyły się w gdańskiej siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Było to już kolejne z serii szkoleń prowadzonych wspólnie przez inspektorów i policjantów.

Tym razem w zajęciach uczestniczyli wykładowcy, którzy w swojej pracy dydaktycznej stykają się z zagadnieniami ochrony środowiska. Byli to przedstawiciele Zakładu Służby Kryminalnej, Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego, Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego, Wydziału Organizacji i Dowodzenia oraz Studium Wsparcia Dydaktycznego.
Podczas zajęć inspektorzy środowiska zajęli się między innymi transportem odpadów - sposobem kwalifikacji przedmiotu/rzeczy jako odpad oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi składowania odpadów. Pracownicy Inspektoratu zwrócili też szczególną uwagę na transport i składowanie pojazdów służących do demontażu na części.

Osobną kwestią, której poświęcono dużo czasu było międzynarodowe przemieszczanie odpadów. Policjanci zapoznali się z regulacjami prawnymi, wymaganymi zezwoleniami, dokumentami oraz oznakowaniem, jakie związane jest z transportem transgranicznym.
Omówiono również mechanizm działania grup przestępczych zajmujących się nielegalnym transportem odpadów, zarówno krajowym jak i transgranicznym.

Na zakończenie uczestnicy wspólnie omawiali zawiadomienia do prokuratury kierowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska (przestępstwa przeciwko środowisku). W tym zakresie szczególnie zwrócono uwagę na kwalifikacje prawne, znamiona przestępstw przeciwko środowisku, zabezpieczenie i gromadzenie materiału dowodowego w trybie prowadzonego postępowania.

Było to już kolejne z serii spotkań szkoleniowych, które służyć mają lepszej współpracy policjantów i inspektorów w zakresie ochrony środowiska. Szkolenia te odbywają się zarówno w słupskiej Szkole Policji jak i w siedzibie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Powrót na górę strony