Aktualności

O pojazdach na fakultetach

Data publikacji 25.11.2022

Oprócz zajęć programowych, mogą także poszerzać swoją wiedze podczas popołudniowych zajęć fakultatywnych. Słuchacze szkoły Policji w Słupsku mają do dyspozycji również zajęcia, dzięki którym mogą jeszcze lepiej utrwalić swoją wiedzę i umiejętności.

W trakcie fakultetów przedstawiono kompetencje policjantów w zakresie kontroli stanu technicznego pojazdów na przykładzie pojazdu osobowego i ciągnika rolniczego. Ma to szczególne znaczenie dla funkcjonariuszy Policji, którzy wkrótce rozpoczną służbę w jednostkach terenowych i uczestniczyć będą w tego rodzaju czynnościach.
 
Młodzi policjanci wraz ze swoim wykładowcą podkom. Krystianem Kramarczykiem omówili także postępowanie w przypadku ujawnienia nieprawidłowości w wyposażeniu, stanie technicznym bądź też w sytuacji związanej ze nieprawidłowym stanem psychofizycznym kierującego pojazdem.
Na podstawie własnych doświadczeń ze służby w terenie wykładowca zwrócił szczególną uwagę, jak ogromna odpowiedzialność spoczywa na policjantach dokonujących kontroli takich pojazdów i jakie ma to znaczenie dla zapobiegania katastrofom w ruchu drogowym.

Powrót na górę strony