Aktualności

Rzecznicy dyscyplinarni

Data publikacji 17.11.2022

Kolejna grupa rzeczników dyscyplinarnych zakończyła szkolenie na kursie specjalistycznym w słupskiej Szkole Policji. Absolwenci kursu reprezentowali Komendy Wojewódzkie w Gdańsku i Szczecinie, Szkołę Policji w Słupsku oraz Wojskową Akademię Techniczną.

W szkoleniu udział wzięły osoby, które są rzecznikami dyscyplinarnymi jak i te, które są przewidziane do tej funkcji. W trakcie pierwszych zajęć - w części teoretycznej, uczestnicy kursu zapoznawali się z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy, odpowiedzialnością karną, przepisami dotyczącymi zawieszenia policjanta i żołnierza w czynnościach służbowych oraz zwolnienia ze służby.
Uczestnicy doskonalili swoją wiedzę również z zakresu przebiegu czynności wyjaśniających, czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym oraz przebieg postępowania odwoławczego.

W kolejnych dniach kursu - w części praktycznej, słuchacze dokonali analizy akt postępowań dyscyplinarnych pod kątem komplementarności czynności dowodowych oraz ewentualnych błędów i uchybień.
Następnie na podstawie przygotowanych założeń, sporządzali treść zarzutu wraz z  kwalifikacją prawną, a następnie projekty: postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych, sprawozdania z postępowania dyscyplinarnego i orzeczenia.
Na kurs skierowanych zostało 18 policjantów z Komend Wojewódzkich Policji w Gdańsku i Szczecinie, policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku oraz przedstawiciel Wojskowej Akademii Technicznej.

Powrót na górę strony