Aktualności

Policjant w kontakcie z osobą niedowidzącą

Data publikacji 16.11.2022

Jak zaproponować pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie widzenia i czy zawsze taka pomoc jest konieczna? - na takie między innymi pytania odpowiadała Anna Dąbrowska z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji. Zajęcia przygotowano dla kadry i słuchaczy słupskiej Szkoły Policji.

Zajęcia warsztatowe miały przybliżyć uczestnikom z jakimi trudnościami spotykają się na co dzień osoby ze szczególnymi potrzebami w zakresie widzenia. Prowadząca zajęcia Anna Dąbrowska mówiła między innymi o postepowaniu z takimi osobami podczas wykonywania z ich udziałem czynności służbowych jak na przykład przesłuchanie - w tym zakresie ważna jest na przykład wielkość czcionki na podpisywanym protokole oraz odpowiednio czytelne formularze pouczeń.

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się także, jak należy zaproponować pomoc osobie niedowidzącej lub niewidomej poruszającej się w przestrzeni publicznej. W żadnym wypadku nie może to być narzucanie własnej pomocy, gdyż zdarzają się sytuacje, w których osoby z dysfunkcją wzroku mają doskonałe rozpoznanie znanego sobie otoczenia i w takich sytuacjach pomoc zwyczajnie utrudniłaby im poruszanie się. Pomoc należy zaproponować, ale nie należy obrażać się, gdy osoba z dysfunkcją wzroku za tę pomoc podziękuje i odmówi.

Nagranie audio Mówi Anna Dąbrowska

Pobierz plik Mówi Anna Dąbrowska (format mp3 - rozmiar 2.47 MB)

Warsztaty posiadały także część praktyczną, w której uczestnicy mogli - dzięki specjalnym goglom - zobaczyć jak wygląda postrzeganie otoczenia przez osoby z różnym stopniem dysfunkcji wzroku. W trakcie tych zajęć każdy z uczestników przekonał się osobiście jak ważne jest oznaczanie pierwszego i ostatniego stopnia schodów kontrastowymi kolorami oraz jaką rolę pełnią w ciągach pieszych specjalnie karbowane lub ryflowane płytki chodnikowe.

Zdobyte podczas zajęć wiedza i doświadczenia wykorzystywane będą przez słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego w ich codziennej służbie, którą rozpoczną po zakończeniu pobytu w Szkole Policji. Przedstawiciele kadry Szkoły Policji, którzy uczestniczyli w zajęciach, przekazywać będą wiedzę z tego zakresu podczas zajęć z kolejnymi plutonami słuchaczy zarówno kursów specjalistycznych jak i szkolenia zawodowego podstawowego w kontekście podejmowania czynności z osobami o szczególnych potrzebach w zakresie wzroku.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony