Aktualności

Zajęcia w Areszcie Śledczym

Data publikacji 19.08.2022

Cykl szkoleń dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Słupsku przeprowadzili wykładowcy Szkoły Policji. Współpraca szkoleniowa obu instytucji prowadzona jest już od wielu lat.

Ostatnie zajęcia szkoleniowe zrealizowane na terenie słupskiego Aresztu śledczego poświęcone były prowadzaniu negocjacji oraz wykorzystywaniu mediacji w różnego rodzaju sytuacjach mogących rodzić potencjalne konflikty. Zajęcia dla funkcjonariuszy Służby Więziennej przeprowadzono w ramach wewnętrznego programu doskonalenia zawodowego.

Wspólne szkolenia to jedna z płaszczyzn współpracy pomiędzy słupską Szkołą Policji i Aresztem Śledczym. Jest to między innymi pokłosie jednej z decyzji wydanej przez Generalną Dyrekcję Służby Więziennej, która zaleca współpracę z poszczególnych jednostek penitencjarnych z jednostkami Policji w zakresie profilaktyki antynarkotykowej.

Na współpracy pomiędzy jednostkami korzystają również policyjni wykładowcy. Wcześniej funkcjonariusze Służby Więziennej podzielili się z policjantami swoją wiedzą z zakresu osadzania osoby w areszcie, w tym z procedurą przyjęcia osadzonego oraz szczegółami dotyczącymi nadzoru i ochrony w areszcie.

Powrót na górę strony