Aktualności

Absolwenci Szkoły Policji

Data publikacji 02.08.2022

Kolejna grupa młodych policjantów zasiliła szeregi polskiej Policji. Szkolenie zawodowe podstawowe w słupskiej Szkole Policji ukończyło ponad 330 słuchaczy. Świeżo upieczeni absolwenci rozpoczynają teraz normalną, codzienną policyjną służbę w jednostkach terenowych Policji.

Młodzi policjanci w trakcie szkolenia byli skoszarowani na terenie czterech kompanii. Przez cały okres intensywnie zdobywali policyjną wiedzę niezbędną do pełnienia służby w swoich macierzystych jednostkach na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. Pod koniec szkolenia pełnili także już swoje pierwsze, prawie samodzielne służby, które pokazały im w praktyce jak wyglądać będą ich codzienne zajęcia służbowe.
Na zakończenie szkolenia słuchacze zdawali egzamin końcowy. Test wiedzy składał się z 80 pytań.

Uroczyste zakończenie szkolenia i wręczenie świadectw odbyło się na głównym placu apelowym słupskiej Szkoły Policji. Było to pierwsze zakończenie na placu od czasu ustania pandemii. Świadectwa słuchaczom wręczył Komendant Szkoły insp. Piotr Cekała wspólnie ze swoim Zastępcą mł.insp. Aliną Majchrzak. Uroczystość rozpoczęła się od podniesienia flagi państwowej na maszt przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego.

Służba policjanta to nie tylko przywilej noszenia policyjnej gwiazdy; to również ciężka służba, pełniona niejednokrotnie z narażeniem życia. Od 1990 roku, w służbie straciło życie ponad 120 policjantów, to najwyższa liczba w polskich formacjach mundurowych, nawet w Wojsku Polskim liczba żołnierzy, którzy w tym samym czasie stracili życie podczas misji bojowych jest o wiele mniejsza.


1. Honor i Ojczyzna - oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować.
2. Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz Jej godny.
3. Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiązkiem, który sumiennie wypełniasz w służbie Narodu.
4. Przestępstwo jest nieszczęściem. Zachowaj się wobec niego z powagą i ludzkością.
5. Pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje i obchodź się ze wszystkimi tak, jak byś chciał, by się z Tobą obchodzono.
6. Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania przełożonego. Nadużycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, gdyż kłamstwo jest tchórzostwem.
7. Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię widzą, tak Cię piszą.
8. Żyj skromnie, zachowasz przez to niezależność. Nie przyjmuj żadnych podarunków, gdyż to zobowiązuje. Jako policjant nie możesz mieć zobowiązań. Życie ponad stan jest hańbą i prowadzi do nieszczęścia. Pijaństwo zabierze Ci ludzką godność, staniesz się pośmiewiskiem rodaków i zasłużysz na pogardę dzieci.
9. Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie o sprawach służbowych. Zachowaj umiar w mowie.
10. Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy.
11. W wystąpieniach przeciwko wrogom Ojczyzny bądź bezwzględny, pamiętaj jednak, że dobry żołnierz gardzi okrucieństwem.
12. Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie, bądź wzorem dla podwładnych, którzy Cię pilnie obserwują. Jeśli żądasz od innych, by byli dobrymi kolegami, pamiętaj sam o koleżeństwie.
13. Miej pogardę dla pochlebców.
14. Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w żołnierskiej sprawności i ucz się ciągle, pamiętając o tym, że obywatele widzą w Tobie człowieka, który musi wiedzieć wszystko.

Komendant Główny Policji Państwowej
gen. bryg. nadinspektor Józef KORDIAN-ZAMORSKI
(„Na posterunku”, nr 5 z 1938 roku.)


 

Powrót na górę strony