Aktualności

Międzynarodowe szkolenie policjantów

Data publikacji 07.04.2022

Europejski program szkolenia policyjnych kadr był tematem międzynarodowego spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele Szkoły Policji w Słupsku. Spotkanie odbyło się w Chorwackiej Akademii Policji w Zagrzebiu a udział w nim wzięli także policjanci ze Szkoły Policji Litwy. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu Erasmus+.

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie międzynarodowej praktyki kooperatywnego  uczenia się wstępujących do służby funkcjonariuszy policji.  Eksperci z chorwackich, polskich i litewskich instytucji szkolących policję, którzy pracują nad projektem, tworzą innowacyjny program szkoleniowy, który rozwijać będzie kompetencje uznawane nie tylko na poziomie krajowym i obejmować instytucje szkolące policję oraz ich doświadczenie także w innych krajach.

Uczestników międzynarodowego spotkania w Zagrzebiu przywitała Zastępca Szefa Akademii Policyjnej Mirjana Abramović, która podkreśliła, że ​​wymiana wiedzy i doświadczeń przyczyni się do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest stworzenie  unikalnego w skali europejskiej programu szkoleniowego dla nowoprzyjętych do służby policjantów.
„Chciałbym podkreślić, jak ważna jest praca zespołowa, ponieważ tylko pracując razem możemy osiągnąć pożądane rezultaty. Praca zespołowa wymaga wspólnego wysiłku, w którym każdy członek bierze odpowiedzialność za sukces zespołu, a nie tylko za własną pracę. Tylko działając razem możemy poprawić edukację przyszłych policjantów w krajach Unii Europejskiej” - powiedziała Mirjana Abramović.

Wymiernym efektem rozmów mają być międzynarodowe szkolenia policjantów. Kilkunastoosobowa grupa policjantów z Chorwacji, Litwy i Polski uczestniczyć będzie w specjalistycznym szkoleniu. Zajęcia odbywać się będą na Litwie, w Chorwacji i Polsce. Program przewiduje między innymi ćwiczenia praktyczne z zatrzymywania pojazdów i osób, a także używania środków przymusu bezpośredniego, w tym również broni palnej. Pierwsze zajęcia planowane są na 2022 rok, dokładny termin znajduje się jeszcze w fazie uzgodnień.

Uczestnicy spotkania omówili również rekomendacje dotyczące opracowania Podręcznika Metodycznego Trenerów oraz programu planowanego szkolenia. Przeprowadzono też  dodatkową analizę treści programów szkoleniowych, co zaowocowało wypracowaniem ostatecznej wersji konspektu szkoleniowego, który realizowany będzie przez lidera Programu - Szkołę Policji Litwy oraz partnerów: Akademię Policji w Zagrzebiu i Szkołę Policji w Słupsku.

Przypomnijmy: od października 2019 roku Szkoła Policji w Słupsku jest partnerem projektu Erasmus+ zgodnie z umową grantową nr 2019-1-LT01-KA202-060725, którego stroną wiodącą jest Szkoła Policji na Litwie, a uczestnikiem również Akademia Policyjna w Zagrzebiu.
Istotą projektu jest stworzenie i przeprowadzenie szkolenia pod hasłem „Opracowanie koncepcji międzynarodowego szkolenia słuchaczy poprzez kooperatywne uczenie się”, które zawiera elementy z zakresu szkolenia strzeleckiego, taktyki interwencji i ruchu drogowego. (fot. PU istarska)

 

 

 

Powrót na górę strony