Aktualności

Nauka policyjnego rzemiosła

Kolejna, tym razem kilkusetosobowa grupa młodych policjantów rozpoczyna zajęcia na szkoleniu zawodowym podstawowym. Całość szkoleń prowadzonych w słupskiej Szkole odbywa się w zgodzie z przepisami reżimu sanitarnego.

Policjanci w trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia służby na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. Wśród ponad 300 słuchaczy panie stanowią 17 procent składu kompanii.
Na szkolenie do najstarszej policyjnej szkoły trafili policjanci z Komend Wojewódzkich Policji w Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie i Wrocławiu.

Przed policjantami teraz okres intensywnej nauki, nie tylko przepisów prawa, ale także taktyki interwencji, wybranych dziedzin sportów oraz strzelania. Każdy blok zajęć z danej dziedziny kończy się zaliczeniem bądź egzaminem, którego pozytywny wynik pozwala kontynuować naukę.
Na zakończenie całego szkolenia, w ostatnim dniu pobytu w Szkole, policjanci przystąpią do testu pisemnego, który jest jednocześnie końcowym egzaminem całego szkolenia. Jego zakończenie planowane jest na 10 października 2022 roku.

Słuchacze przebywający na kursach i szkoleniach w słupskiej Szkole Policji są skoszarowani na terenie jednostki. Przed przystąpieniem do wspólnych zajęć każda policjantka i policjant musi mieć negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Powrót na górę strony