Aktualności

Kwalifikacje na kurs instruktorski

Policjanci z jednostek terenowych uczestniczyli w egzaminie kwalifikacyjnym na kurs instruktorski w zakresie taktyki i technik interwencji (TiTS). Po ukończeniu miesięcznego kursu absolwenci-instruktorzy samodzielnie prowadzić będą zajęcia oraz egzaminy dla swoich kolegów w komendach i komisariatach z zakresu sprawności fizycznej, taktyki i technik interwencji oraz umiejętności posługiwania się pałką służbową.

Przed rozpoczęciem zajęć wszyscy kandydaci przeszli we wtorek egzamin wstępny, w trakcie którego musieli między innymi wykazać się umiejętnością stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego oraz umiejętnościami technicznymi służącymi do realizacji interwencji policyjnych. Każdy z kandydatów musiał również przejść test sprawności fizycznej oraz wykazać się wybranymi umiejętnościami obsługi broni palnej.

Zajęcia na kursie, którego rozpoczęcie planowane jest na luty, trwają cztery tygodnie; jest to doskonalenie umiejętności z zakresu samoobrony policyjnej, technik stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz umiejętności posługiwania się bronią palną.
Wiele czasu poświęca się również na metodykę prowadzenia zajęć bowiem to właśnie instruktorzy TITS będą odpowiedzialni za szkolenie policjantów podczas zajęć doskonalenia zawodowego organizowanego lokalnie w jednostkach terenowych.

Na zakończenie kursu wszyscy przystępują  do egzaminu składającego się z zademonstrowania umiejętności wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i posługiwania się bronią palną; przeprowadzenia interwencji policyjnej a także przeprowadzenia zajęć z taktyki i technik interwencji w zakresie objętym doskonaleniem zawodowym policjantów.

Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymają świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego i tym samym nabędą uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć w jednostce organizacyjnej Policji oraz egzaminowania policjantów w zakresie taktyki i technik interwencji, a także umiejętności posługiwania się pałką służbową.

Powrót na górę strony