Aktualności

Roczne podsumowanie donatorów HDK PCK

170 litrów krwi oddali w ubiegłym roku krwiodawcy ze Szkoły Policji w Słupsku. Stosunkowo mniejsza liczba donacji spowodowana była pandemią i obowiązującym w jednostce reżimem sanitarnym.

W ubiegłym roku policyjni donatorzy zorganizowali 7 zbiorowych oddań krwi. W tym jedno na hasło „Ratunek” dla osoby znajdującej się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, która potrzebowała ściśle określonej grupy krwi.

Ze względu na panującą pandemię i obowiązujący Szkole Policji reżim sanitarny, donacje krwi rozpoczęły się dopiero w kwietniu. Dzięki determinacji członków Klubu HDK PCK przy Szkole Policji a także życzliwości Komendanta Szkoły, możliwe było zorganizowanie kilku zbiorowych oddań krwi.
Członkowie Klubu również indywidualnie przychodzili na oddania krwi. Ponieważ wielu z nich było ozdrowieńcami, oddawali również tak potrzebne osocze, z którego korzystały osoby w bardzo ciężki sposób przechodzące zarażenie koronawirusem.

Łącznie ze Szkoły Policji w Słupsku popłynęło 170 litrów krwi.

Klub HDK PCK przy Szkole Policji w Słupsku powstał 24 stycznia 1986 roku. Jest to jeden z najbardziej aktywnych na Pomorzu Środkowym klubów HDK, które działają pod egidą Polskiego Czerwonego Krzyża. Krew oddawana przez policjantów trafia nie tylko na Pomorze, ale również do dużych ośrodków w Katowicach, Warszawie i Bydgoszczy.
Takie akcje pomagają między innymi przy operacjach kardiologicznych, przy których rodzina nie jest zawsze w stanie zgromadzić odpowiedniej ilości tego życiodajnego płynu. W ostatnich latach oddawana krew służy również ratowaniu życia osób zarażonych koronawirusem, które ze względu na ciężki przebieg choroby leczone są w szpitalach.

 

Powrót na górę strony