Aktualności

Remonty z dofinansowaniem z budżetu państwa

Realizując obowiązek ustawowy przedstawiamy remonty na terenie Szkoły Policji. Każde z zadań zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.


Remont zewnętrznej instalacji teletechnicznej i elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego terenu Szkoły Policji w Słupsku.


Remont pomieszczeń w obiekcie Szkoły Policji w Słupsku w zakresie stołówki w Ustce-Uroczysku.


Remont budynku przy ul. Policjantów 8.


Remont zewnętrznej instalacji elektrycznej trafostacji przy ulicy Krakusa 4a oraz wewnętrznej w budynku kuchni - stołówki przy ulicy Krakusa 2-3 dla potrzeb zasilania elektrycznych kotłów warzelnych.


Remont instalacji elektrycznej w budynkach Szkoły Policji w Słupsku zgodnie z zaleceniami zawartymi w operacie przeciwpożarowym - obiekt przy ulicy Głowackiego.


Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Policjantów 11 zgodnie z zaleceniem zawartym w operacie przeciwpożarowym.


Remont instalacji zewnętrznej wodociągowej i hydrantowej przy ulicy Zamiejskiej 22 w Słupsku.


Remonty w obiektach Szkoły Policji w Słupsku - ośrodek w Ustce-Uroczysku.Zakup i montaż kotłów warzelnych dla potrzeb Sekcji Żywnościowej.


 

Powrót na górę strony