Aktualności

Inwestycje z dofinansowaniem z budżetu państwa

Realizując obowiązek ustawowy przedstawiamy inwestycje na terenie Szkoły Policji. Każde z zadań zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Zakup i montaż depozytów do kluczyZakup i montaż specjalistycznych urządzeń do chemicznej dezynfekcji ciepłej wody użytkowej.


W wyniku przebudowy nowy wygląd zewnętrzny i wewnętrzny zyskał akademik „C”. W wyniku przebudowy budynku przy ul. Kościuszki 1A na czterech kondygnacjach zostało zlokalizowanych 120 segmentów mieszkalnych, z włączonymi w ich układ pomieszczeniami sanitarnymi.
Budynek poddano termomodernizacji według zaleceń audytu energetycznego. Przyziemie budynku zostało przebudowane i zmodernizowane - cześć pomieszczeń magazynowych została zaadaptowana na pomieszczenia symulacyjne, które będą wspierać słuchaczy w zdobywaniu niezbędnego doświadczenia, jakie będą mogli wykorzystać po ukończeniu kursów i szkolenia podstawowego. Wartość nakładów na roboty budowlane i zakup pierwszego wyposażenia zamyka się w kwocie 17.059.215 złotych.


Dobiegła również końca modernizacja obiektu przy ul Krakusa 1, która miała na celu przywrócenie funkcji koszarowej. Roboty budowalne objęły przede wszystkim dwie kondygnacje nadziemne budynku (I. i II. piętro, o łącznej powierzchni użytkowej 446 m2) oraz piwnicę o powierzchni 215 m2. W wyniku przebudowy na dwóch kondygnacjach zostało zlokalizowanych 8 segmentów kwaterunkowych, z włączonymi w ich układ pomieszczeniami sanitarnymi.

Docelowo budynek będzie pełnił funkcje koszarowe dla około 30 słuchaczy, w zależności od bieżących potrzeb szkoleniowych. Obiekt spełnia wszelkie wymogi techniczne, w tym w zakresie: izolacyjności cieplnej oraz sieci i instalacji cieplnej, wentylacyjnej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Uzyskano także funkcjonalność budynku odpowiadającą aktualnym wymogom przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wartość kosztorysową inwestycji z uwzględnieniem niezbędnego wyposażenia kwaterunkowego wyniosła 943.854 złote.

Powrót na górę strony