Nowy Zastępca Komendanta - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Nowy Zastępca Komendanta

Zmiana na stanowisku zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku. Od 16 września obowiązki na tym stanowisku pełni mł.insp. Maciej Marciniak, który zastąpił insp. Dorotę Przypolską.

Z dniem 16 września 2021 roku Komendant Główny Policji gen.insp. dr Jarosław Szymczyk powierzył mł.insp. Maciejowi Marciniakowi pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku. Na stanowisku tym zastąpił on insp. Dorotę Przypolską, która pełni teraz obowiązki Zastępcy Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji.

Mł. insp. Maciej Marciniak służbę w Policji rozpoczął w grudniu 1990 roku w Plutonie Pogotowia Policyjnego i Patrolowania Komendy Rejonowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Od stycznia 1999 roku związany jest nieprzerwanie ze Szkołą Policji w Słupsku, gdzie swoją służbę rozpoczynał na stanowisku szefa kompanii Zakładu Działań Zespołowych w kolejnych latach awansował na stanowiska: instruktora, dowódcy i wykładowcy tego zakładu. W 2008 roku został przeniesiony na stanowisko wykładowcy w ówczesnym Wydziale Metodyki Szkolenia. W kolejnym roku, po zmianie struktury organizacyjnej Szkoły został przeniesiony na stanowisko wykładowcy w Wydziale Organizacji i Dowodzenia, a następnie na stanowisko starszego wykładowcy. W sierpniu 2017 roku został mianowany przez Komendanta Szkoły na stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacji i Dowodzenia.

Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Piotr Cekała powierzył z dniem 16 września pełnienie obowiązków Naczelnika Wydziału Organizacji i Dowodzenia kom. Łukaszowi Karkowskiemu, który dotychczas był wykładowcą w tym wydziale.