Zagadnienia ochrony przyrody - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Zagadnienia ochrony przyrody

Wykładowcy słupskiej Szkoły Policji uczestniczyli jako prelegenci w jednym z cyklu szkoleń z zakresu przepisów o ochronie przyrody w ramach projektu Komisji Europejskiej "LIFE - Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”.

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Główną Policji i Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Uczestnikami szkolenia, które odbywało się w Ustce, byli sędziowie sądów powszechnych. Głównym celem było przekazanie podstawowej wiedzy na temat ochrony przyrody i egzekwowania przepisów prawa w tym zakresie, a także przybliżenie schematu podejmowania czynności przy prowadzeniu postępowań w sprawie przestępstw i wykroczeń przeciwko przyrodzie.

W ramach swojego wystąpienia wykładowcy słupskiej Szkoły Policji - kom. Tomasz Jędrzejczyk i asp.szt. Łukasz Chłopicki - przybliżyli uczestnikom temat dotyczący prawidłowego zabezpieczenia materiału dowodowego pod kątem procesowym przy prowadzeniu oględzin w przypadku ujawnienia czynów zabronionych przeciwko przyrodzie.

W trakcie wykładu poruszono również temat związany z nielegalnym handlem wewnątrzkrajowym okazami chronionych gatunków roślin i zwierząt w myśl Konwencji Waszyngtońskiej oraz Rozporządzenia Rady Europejskiej w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory, które zostały wprowadzone do stosowania w Polsce w ramach Ustawy o ochronie przyrody.