Krew od młodych policjantów - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Krew od młodych policjantów

Po raz kolejny w tym roku młodzi policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku podzielili się własną krwią. W niedzielne przedpołudnie funkcjonariusze odwiedzili, sąsiadujące ze Szkołą, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Dla niektórych z policjantów, oddanie krwi było dużym przeżyciem ponieważ zrobili to pierwszy raz w życiu. Jak sami podkreślali po zakończonej donacji, nie jest to trudna i bolesna rzecz, bardzo duża jest za to satysfakcja z faktu, że oddana krew może uratować czyjeś życie.

Wielu donatorów, jeszcze przed wstąpieniem do Policji brało czynny udział w działalności różnych podmiotów zajmujących się szeroko pojętym wolontariatem, stąd możliwość podzielenia się własną krwią potraktowali jako dalszą działalność wolontaryjną. Ważne jest również to, że oddawanie krwi postrzegane jest przez młodych policjantów, jako element służby na rzecz społeczeństwa, gdzie chronienie zdrowia i życia ma również taki wymiar - dzielenia się własną krwią.

Łącznie, w minioną niedzielę, krew oddało 49 policjantek i policjantów. Zebrano łącznie 22,05 litra krwi. Życiodajny dar, zebrany podczas tej akcji, trafi do pięcioletniej Antoniny, która zmaga się z ciężką chorobą i przebywa na oddziale warszawskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.