Zarządzanie zasobami ludzkimi - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Trwa pierwsza po pandemii edycja warsztatów dla kadry kierowniczej Policji średniego szczebla z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W zajęciach uczestniczy 12-osobowa grupa policjantów reprezentujących między innymi Komendy Wojewódzkie Policji w Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Szkołę Policji w Słupsku.

Podczas warsztatów prezentowane są wybrane umiejętności zaliczane do „miękkich umiejętności kierowniczych”, których kształtowanie prowadzi do tworzenia efektywnych relacji z innymi ludźmi: umiejętność słuchania, komunikowania swoich potrzeb, rozwiązywania problemów i konfliktów, prowadzenia sporów, współpracy w zespole, udzielania informacji zwrotnej, wyznaczania celów i podejmowania decyzji. Zdobyta wiedza i ćwiczone umiejętności pozwolą uczestnikom kursu na diagnozę sytuacji trudnych w służbie i podjęcie rozmowy z podwładnym w celu ich wyeliminowania.
Wszyscy uczestnicy kursu oraz wykładowcy otrzymali pełny cykl szczepienia przeciv COWID-19, a dodatkowo przed rozpoczęciem zajęć zostały od nich pobrane wymazy na obecność koronawirusa.