Pierwszy w Słupsku AED na zewnątrz budynku - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Pierwszy w Słupsku AED na zewnątrz budynku

Pierwszy w Słupsku AED, umieszczony na zewnątrz budynku, znajduje się na terenie Szkoły Policji. Specjalna kapsuła zapewnia odpowiednie warunki przechowywania urządzenia zarówno latem jak i zimą.

Urządzenie zostało zamontowane na ścianie frontowej głównego budynku dydaktycznego. Defibrylator znajduje się w specjalnej kapsule, która utrzymuje odpowiednią temperaturę przechowywania. Aby wydobyć urządzenie wystarczy jedynie przekręcić kapsułę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Kierunek wskazują czytelne strzałki umieszczone po zewnętrznej stronie.

Jeśli znajdziemy się w sytuacji, gdy nagle trzeba udzielić pierwszej pomocy osobie, która straciła przytomność, a jej serce zatrzymało się - pamiętajmy, że w niektórych instytucjach dostępne są tak zwane AED, czyli automatyczne defibrylatory zewnętrzne. Ich wykorzystanie zwiększa szanse na przeżycie ratowanych osób.

AED pojawiły się już wcześniej w wielu placówkach użyteczności publicznej na terenie Słupska, ale dostęp do tych urządzeń możliwy jest jedynie w godzinach pracy tych instytucji. W Słupsku przez całą dobę dwa defibrylatory dostępne są na terenie Szkoły Policji. Oprócz zewnętrznego umieszczonego na głównym budynku dydaktycznym, drugi znajduje się w siedzibie służby dyżurnej Szkoły Policji, w budynku przy głównej bramie wjazdowej - ul. Kilińskiego 42.

Pamiętajmy, że z AED należy skorzystać jeśli znajduje się ono w niedalekiej odległości od miejsca, w którym udzielamy pomocy. Jeśli jesteśmy sami, w pierwszej kolejności należy zadzwonić na numer 112, a następnie przystąpić do udzielania pomocy zgodnie ze wskazówkami operatora.

AED (ang. Automated External Defibrillator) czyli Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, jest to urządzenie, które dzięki impulsowi elektrycznemu może przywrócić prawidłową akcję serca osobie poszkodowanej w stanie nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Defibrylator jest urządzeniem diagnostyczno-ratunkowym. Jego obsługa nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Po włączeniu wydawane są kolejne instrukcje głosowe, które powinna wykonać osoba prowadząca akcję ratowniczą.

W Europie dochodzi do około 350 - 700 tysięcy nagłych zatrzymań krążenia rocznie. Oznacza to, iż co minutę 1 osoba doznaje NZK (nagłego zatrzymania krążenia), a wedle aktualnych statystyk przeżywalność do momentu wypisu ze szpitala nie przekracza 10%, tymczasem podstawowe zabiegi resuscytacyjne u poszkodowanego, który doznał NZK mogą nawet 3-krotnie zwiększyć jego szanse na przeżycie. Wymaga to jedynie prowadzenia dobrej jakości uciśnięć klatki piersiowej oraz wykonywania oddechów ratowniczych w schemacie 30:2 (tj. naprzemiennie 30 uciśnięć i 2 wdechy ratownicze). Jeśli w trakcie udzielania pomocy dodatkowo zostanie wykorzystany AED wówczas przeżywalność sięgać może nawet 75%.