Filmowe materiały dydaktyczne - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Filmowe materiały dydaktyczne

Kolejny film instruktażowy dla policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej realizowany jest w słupskiej Szkole Policji. To jeden z wymiernych efektów współpracy policyjnej jednostki szkoleniowej z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Zarówno Policja, jak i Straż Graniczna, stoją na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego. Obie formacje funkcjonują także w ramach jednego ministerstwa - Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szereg zadań realizowanych przez te służby jest zbliżony lub wręcz pokrywa się. Stąd między innymi na naszych ulicach spotkać można wspólne patrole złożone z funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. Patrole te wykonują zadania związane z zapobieganiem przestępstwom i wykroczeniom oraz bezpieczeństwem obywateli.

W słupskiej Szkole Policji realizowany jest już kolejny film z udziałem przedstawicieli obu formacji; tym razem dotyczy on legitymowania cudzoziemców, w tym także osób, które popełniły czyny zabronione.
Realizacja tego rodzaju materiałów dydaktycznych w znacznym stopniu ułatwia przygotowanie do wspólnej służby. Filmy tego rodzaju realizowane są cyklicznie, aby odzwierciedlić zmieniające się realia służby.