W rocznicę wybuchu II. wojny światowej - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

W rocznicę wybuchu II. wojny światowej

Przedstawiciele służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji złożyli kwiaty w 82. rocznicę wybuchu II. wojny światowej. Słupskie uroczystości odbyły się w centrum miasta przy pomniku Żołnierza Polskiego.

Uroczystości  rozpoczęły  się punktualnie  w  południe, a pierwszym  akcentem  uroczystości  było  odegranie  hymnu  państwowego,  który  miał  przypomnieć  przechodniom  o  kolejnej, 82-giej  rocznicy  września  1939  roku.  W  trakcie  uroczystości  mówiono o tym, jaką  rolę odegrały  polskie  formacje  zbrojne  w  walce  z  przeważającymi  siłami  niemieckimi.  Po krótkich przemówieniach  delegacje  złożyły  kwiaty  pod  pomnikiem. Szkołę Policji reprezentował kom. Szymon Dąbrowski. W uroczystościach przed pomnikiem uczestniczyła także grupa emerytowanych wykładowców Szkoły Policji.

1  września  1939  roku,  w  wyniku  agresji  Niemiec  Hitlerowskich  na  Polskę,  rozpoczęła  się  ewakuacja  policjantów  z zachodnich  terenów  kraju,  którzy  wraz  z  rodzinami  kierowali  się  na  wchód.  Rozkaz  ewakuacji  z  zachodnich  terenów został  wydany  z  myślą,  że  konflikt  zbrojny  zakończy  się  najpóźniej  za  kilka  miesięcy  a  wtedy  policjanci  powrócą  do swoich  miejsc  służby.  Tak  się  jednak  nie  stało.
Ze  względu  na  szybkie  przesuwanie  się  wojsk  niemieckich  w  głąb  Polski  rozkaz  o  ewakuacji  policjantów  objął  prawie połowę  kraju.  Jedynie  w  Warszawie  komendant  stołecznego  korpusu  Policji  Państwowej  podjął  decyzję  o  pozostaniu,  jak długo  to  możliwe,  w  stolicy  i  pełnieniu  służby,  mimo  nadciągających  wojsk  nieprzyjacielskich.
Niespełna  2  miesiące  po  wybuchu  wojny  władze  hitlerowskie  powołały  do  życia  Policję  Polską  (zwaną  Granatową Policją),  do  której  pod  groźbą  surowych  kar,  mieli  zgłaszać  się  funkcjonariusze  przedwojennej  Policji  Państwowej.