Po latach pracy zasłużona emerytura - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Po latach pracy zasłużona emerytura

Po 34 latach pracy w Szkole Policji na emeryturę przeszła pani Maria Mańka z Sekcji Żywnościowej. W ostatnim dniu pracy były życzenia od kierownictwa Szkoły oraz najbliższych współpracowników i przełożonych.

Pani Maria Mańka pracowała w słupskiej Szkole Policji 1 kwietnia 1987 roku w obecnej Sekcji Żywnościowej. Do jej obowiązków należało realizowanie zadań związanych z przygotowaniem żywienia dla słuchaczy Szkoły. Podczas swojej wieloletniej pracy zawodowej Pani Maria powierzone zadania służbowe zawsze realizowała w sposób staranny i sumienny. Wykazywała się dużą samodzielnością oraz odpowiedzialnością w ich wykonywaniu,
Zaangażowanie w realizację obowiązków służbowych stały się niejednokrotnie podstawą do wyróżniania jej nagrodami pieniężnymi, urlopami nagrodowymi.

W ostatnim dniu pracy życzenia Pani Marii złożył Komendant Szkoły insp. Piotr Cekała wraz ze swoim zastępcą insp. Dorotą Przypolską. Koleżanki z Sekcji Żywnościowej przygotowały natomiast dla świeżo upieczonej emerytki własnoręcznie wykonane prezenty.