Kilkuset nowych policjantów w terenie - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Kilkuset nowych policjantów w terenie

Kolejna grupa absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego opuściła mury policyjnych szkół. Ze Szkoły Policji w Słupsku „w teren” trafiło ponad 430 funkcjonariuszy. Nowi policjanci weryfikują teraz w praktyce zdobywaną wiedzę i umiejętności.

Kilkuset absolwentów słupskiej Szkoły Policji dziś pełni już pierwsze samodzielne służby w swoich jednostkach macierzystych na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. W sobotę, w ostatnim dniu szkolenia, każdy policjant przystępował do egzaminu pisemnego. Ocena pozytywna z tego sprawdzianu to przepustka do normalnej policyjnej służby. Sobotni egzamin w Słupsku zdali wszyscy.

Absolwenci pochodzili z Komend Wojewódzkich Policji w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie i Wrocławiu. Panie stanowiły jedną trzecią składu wszystkich kompanii.

Przywilej noszenia policyjnej gwiazdy; to nie tylko zaszczyt służby Ojczyźnie, ale również ciężka służba, pełniona niejednokrotnie z narażeniem życia. Od 1990 roku, w służbie straciło życie 122 policjantów, to najwyższa liczba w polskich formacjach mundurowych.

Przykazania przedwojennego policjanta:

 • Honor i Ojczyzna - oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować.
 • Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz Jej godny.
 • Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiązkiem, który sumiennie wypełniasz w służbie Narodu.
 • Przestępstwo jest nieszczęściem. Zachowaj się wobec niego z powagą i ludzkością.
 • Pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje i obchodź się ze wszystkimi tak, jak byś chciał, by się z Tobą obchodzono.
 • Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania przełożonego. Nadużycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, gdyż kłamstwo jest tchórzostwem.
 • Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię widzą, tak Cię piszą.
 • Żyj skromnie, zachowasz przez to niezależność. Nie przyjmuj żadnych podarunków, gdyż to zobowiązuje. Jako policjant nie możesz mieć zobowiązań. Życie ponad stan jest hańbą i prowadzi do nieszczęścia. Pijaństwo zabierze Ci ludzką godność, staniesz się pośmiewiskiem rodaków i zasłużysz na pogardę dzieci.
 • Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie o sprawach służbowych. Zachowaj umiar w mowie.
 • Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy.
 • W wystąpieniach przeciwko wrogom Ojczyzny bądź bezwzględny, pamiętaj jednak, że dobry żołnierz gardzi okrucieństwem.
 • Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie, bądź wzorem dla podwładnych, którzy Cię pilnie obserwują. Jeśli żądasz od innych, by byli dobrymi kolegami, pamiętaj sam o koleżeństwie.
 • Miej pogardę dla pochlebców.
 • Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w żołnierskiej sprawności i ucz się ciągle, pamiętając o tym, że obywatele widzą w Tobie człowieka, który musi wiedzieć wszystko.

Komendant Główny Policji Państwowej
 gen. bryg. nadinspektor Józef KORDIAN-ZAMORSKI
 („Na posterunku”, nr 5 z 1938 roku.)