Nowi policjanci w terenie - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Nowi policjanci w terenie

Kolejna grupa absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego opuściła mury policyjnych szkół. Ze Szkoły Policji w Słupsku „w teren” trafiło 67 funkcjonariuszy.

Rozpoczynający prawdziwą służbę policjanci - po złożeniu ślubowania i otrzymaniu policyjnej gwiazdy wraz z legitymacją - trafili na szkolenie zawodowe podstawowe, które ukończyć musi każdy policjant rozpoczynający swoją przygodę z mundurem.

Do słupskiej Szkoły Policji trafili policjanci z Komend Wojewódzkich Policji w  Bydgoszczy, Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu oraz Radomiu. Wśród absolwentów panie stanowiły 10 procent składu Kompanii.
Dzisiaj, w ostatnim dniu szkolenia młodzi policjanci napisali egzamin końcowy, a po sprawdzeniu prac otrzymali świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego. Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny nie odbyło się tradycyjne wręczenie świadectw w auli szkoły.