Wiadomość na Prima Aprilis - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Wiadomość na Prima Aprilis

Nie będzie rozszerzenia zakresu szkoleń z pierwszej pomocy o moduł "odbieranie porodu". Nasza pierwszokwietniowa informacja była żąrtem prima aprilisowym. Prawdą jest natomiast, że posiadamy fantomy do symulacji akcji porodowej i kilkakrotnie organizowaliśmy warsztaty z tego zakresu.

Zakres kształecenia policantów z pierwszej pomocy na szkoleniu zawodowym podstawowym, nie przewiduje nauki odbierania porodu przez policjnta. Policyjni ratownicy spotykają się jednak z pytaniami słuchaczy dotyczącymi tej tematyki. Jest to efekt informacji napływających z jednostek terenowych, w których podczas pełnienia służby patrolowej zdarza się, że policjanci pilotują do szpitala samochód z rodzącą kobietą.

W większości przypadków pilotaż jest jedyną czynnością, którą wykonują policjanci, zdarza się jednak - choć rzadko - że do porodu dochodzi jeszcze w samochodzie. Stąd właśnie pojawiają się pytania młodych policjantów. Zainteresowai funkcjonariusze mogą poszerzyć swoją wiedzę podczas konsultacji, które organizowane są w godzinach popołudniowych.


W ramach kursów specjalistycznych dla kadry Szkoły Policji odbyło się również  kilka zajęć warsztatowych, które poprowadzili instruktorzy z Centrum Ratownictwa we Wrocłwiu. Tematem było między innymi odbieranie porodu poza oddziałem szpitalnym.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 4.46 MB)


Temat akcji porodowej pojawił się także podczas jednej z edycji - organizowanych w Słupsku - Mistrzostw Policjantów z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 43.99 MB)