Nowy moduł szkolenia z pierwszej pomocy - poród - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Nowy moduł szkolenia z pierwszej pomocy - poród

Odbieranie porodu w pojeździe – o taki moduł rozszerzone zostało szkolenie zawodowe podstawowe w słupskiej Szkole Policji. Wszystkie założenia opracowano na podstawie doświadczeń z codziennej policyjnej służby. Ćwiczenia realizowane są w przystosowanych do tego policyjnych pojazdach z wykorzystaniem odpowiednich fantomów.

W codziennej służbie policjanci coraz częściej proszeni są o pilotowanie do szpitala innego pojazdu, w którym znajduje się ciężarna kobieta z rozpoczętą akcją porodową. Co zrobić w sytuacji, gdy dojazd do szpitala nie będzie możliwy i trzeba będzie nagle odebrać poród ? - wiedzę z tego zakresu policjanci otrzymywać będą na szkoleniu zawodowym podstawowym. Szkolenie takie - przypomnijmy - przechodzi każdy policjant rozpoczynający swoją służbę. Każdy z młodych funkcjonariuszy będzie mógł osobiście odebrać poród dzięki specjalnym fantomom odtwarzającym realną sytuację. Moduł „odbieranie porodu przedwiduje 8 godzin zajęć ćwiczeniowych.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 43.99 MB)

Warto również pamiętać, że to właśnie policjanci ze względu na patrolowy charakter służby są cały czas w terenie i to oni bardzo często dojeżdżają jako pierwsi do osób potrzebujących pomocy. Pozostałe służby pozostając w ciągłej gotowości przebywają jednak w miejscach stałej dyslokacji i wyjeżdżają tylko na wezwania.
Policyjne radiowozy mają tę przewagę, że są praktycznie cały czas w terenie i to właśnie policjanci są potencjalnie najbliżej osób potrzebujących pomocy. Dlatego właśnie od policjantów oczekuje się bardzo wszechstronnej wiedzy, w tym między innymi udzielenia pomocy rodzącej kobiecie, a w szczególnych przypadkach - także odebrania porodu przez policjantów.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 4.46 MB)