Ponad 80 litrów krwi pracownika Szkoły Policji - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Ponad 80 litrów krwi pracownika Szkoły Policji

Oddanie ponad 80 litrów krwi nie było dla niego problemem - pracownik cywilny Policji Piotr Gołębiowski ze Szkoły Policji w Słupsku mówi sam o sobie, że oddawanie tego życiodajnego płynu ma już „we krwi”.

Na co dzień Piotr Gołębiowski pracuje w Wydziale Inwestycji i Remontów słupskiej Szkoły Policji. Honorowo oddaje krew od 18 roku życia. W tej chwili na swoim koncie ma już oddanych ponad 80 litrów krwi. Kilka lat temu, w 2016 roku, otrzymał najwyższe i najcenniejsze wyróżnienie dla honorowych krwiodawców „Kryształowe serce”.
Piotr Gołębiowski za honorowe oddawanie krwi i społeczną działalność został odznaczony srebrnym i brązowym Krzyżem Zasługi oraz medalem Zasłużony dla Zdrowia Narodu, otrzymał także odznaki Honorowe PCK wszystkich stopni.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że w działalności policyjnego honorowego krwiodawstwa Pracownicy Policji odgrywają znaczącą rolę, a najlepszym tego przykładem jest duża liczba odznaczeń i wyróżnień przyznawanych w ostatnich latach przez władze Polskiego Czerwonego Krzyża.
Piotr Gołębiowski, oprócz pracy zawodowej, aktywnie działa również w Klubie Honorowych Dawców Krwi przy Szkole Policji w Słupsku, gdzie zajmuje się koordynacją zbiorowych oddań krwi młodych policjantów przebywających w słupskiej Szkole na różnego rodzaju kursach i szkoleniach.