Jubileusz służby dydaktyka - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Jubileusz służby dydaktyka

Okolicznościowy medal z okazji jubileuszu 30-lecia służby otrzymał w gabinecie Komendanta Szkoły podinsp. Krzysztof Plumbaum z Zakładu Interwencji Policyjnych. Gratulacje Jubilatowi złożyli także Zastępcy Komendanta.

Podinsp. Krzysztof Plumbaum służbę w Policji rozpoczął w marcu 1991 roku na stanowisku policjanta Kompanii Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Słupsku. W kolejnych latach pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Ze Szkołą Policji w Słupsku związany jest od maja 1993 roku.

W czasie swojej służby w Szkole Policji podinsp. Krzysztof Plumbaum cały czas specjalizuje się w zagadnieniach taktyki interwencji, posiada uprawnienia instruktorskie w zakresie szkolenia innych policjantów w posługiwaniu się urządzeniami do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, zajmuje się także tematyką zwalczania zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych.

Z okazji jubileuszu podinsp. Krzysztof Plumbaum otrzymał z rąk Komendanta Szkoły insp. Piotra Cekały okolicznościowy medal, a z rąk Zastępcy Komendanta insp. Doroty Przypolskiej - list gratulacyjny; życzenia złożyła Jubilatowi również Zastępca Komendanta nadkom. Alina Majchrzak.