Ze słupskiej Szkoły Policji na Bałkany - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Ze słupskiej Szkoły Policji na Bałkany

Troje policjantów ze Szkoły Policji w Słupsku rozpoczęło służbę w kolejnej zmianie Jednostki Specjalnej polskiej Policji, która od środy stacjonuje w kosowskiej Mitrovicy. Słupszczanie pełnią funkcje: zastępcy Dowódcy Jednostki, dowódcy plutonu oraz specjalisty do spraw uzbrojenia.

Wśród zadań, które stoją przed polskimi policjantami, którzy stanowią już 32. Zmianę Jednostki Specjalnej, są między innymi konwoje polityków i osób duchownych, zabezpieczanie więzień i aresztów, ochrona procesów sądowych szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz wsparcie lokalnych jednostek prowadzących kontrolę graniczną w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa, głównie na granicy Kosowa z Serbią i Czarnogórą.

Od roku 2000 do 2008 polscy funkcjonariusze służyli pod flagą Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tej chwili organizację i administrację misji EULEX prowadzi Unia Europejska. Polacy stacjonują we własnej bazie w kosowskiej Mitrovicy.
Policjanci ze Szkoły policji w Słupsku, którzy weszli w skład 32. rotacji to kom. Michał Jaśkowski - zastępca Dowódcy Jednostki; nadkom. Marcin Milde - dowódca plutonu oraz podkom. Beata Kołodyńska - specjalistka do spraw uzbrojenia.

Państwa powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii cały czas borykają się z konfliktami etnicznymi. Prowincja Kosowo, na terenie której stacjonuje polska Jednostka Specjalna Policji, w lutym 2008 roku ogłosiła jednostronnie niepodległość. Faktu tego w dalszym ciągu nie uznaje Serbia, dla której Kosowo jest integralną częścią serbskiego państwa.
Niejednoznaczna sytuacja polityczna jest dodatkowym źródłem konfliktów pomiędzy kosowskimi Albańczykami i Serbami.

Zdjęcia z dnia wylotu na Bałkany.