Jubileusze i gratulacje - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Jubileusze i gratulacje

Panująca od niespełna roku pandemia i towarzyszący jej reżim sanitarny mocno ograniczyły lub spowodowały całkowitą rezygnację z obchodów okrągłych jubileuszy istnienia wielu jednostek. Między innymi z okazji jubileuszu 75-lecia istnienia naszej jednostki otrzymaliśmy listy gratulacyjne.

Słupska Szkoła Policji obchodzi jubileusz 75-lecia istnienia, jednak ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne, nie było możliwe zorganizowanie uroczystości, w których zawsze uczestniczy wielu mieszkańców i turystów.

Z okazji jubileuszu otrzymaliśmy listy gratulacyjne, wśród których znalazł się list od Pani Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z pamiątkową plakietą wybitą z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia CSP.
Swój jubileusz w tym samym czasie obchodziła też Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, której Pani Komendant-Rektor przesłała nam list gratulacyjny wraz z ryngrafem i dołączonym medalem z okazji 30-lecia istnienia WSPol.

Swoje 20-lecie funkcjonowania obchodziło też Centralne Biuro Śledcze Policji, które ze względu na pandemię również nie mogło zrealizować zaplanowanych obchodów jubileuszowych. Komendant CBŚP przesłał na ręce Komendanta Szkoły Policji w Słupsku okolicznościowy list wraz z medalem wybitym z okazji 20-lecia CBŚP.
Wyrazy pamięci i życzenia dalszej owocnej współpracy, pokazują, że bez względu na profil policyjnych zajęć i działań, szefowie jednostek dostrzegają potrzebę współpracy by szkolenie i działanie policjantów w jak największym stopniu odzwierciedlało nasze policyjne hasło „Pomagamy i chronimy”.