Kolejni absolwenci wyjechali w teren - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Kolejni absolwenci wyjechali w teren

Kolejna grupa absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego opuściła mury policyjnych szkół. Ze Szkoły Policji w Słupsku „w teren” trafiło kilkudziesięciu funkcjonariuszy.

Rozpoczynający prawdziwą służbę policjanci po raz pierwszy w życiu założyli policyjny mundur w marcu ubiegłego roku i po kilku dniach trafili na szkolenie zawodowe podstawowe, które ukończyć musi każdy policjant rozpoczynający służbę.
Do słupskiej Szkoły Policji trafili policjanci z Komend Wojewódzkich Policji w Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie, Poznaniu i Szczecinie. Wśród absolwentów panie stanowiły około 12 procent składu Kompanii.
W minioną sobotę (25.01) rano młodzi policjanci napisali egzamin końcowy, a po sprawdzeniu prac otrzymali świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego. Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny nie odbyło się tradycyjne wręczenie świadectw w auli szkoły.

Kończący w ubiegłą sobotę szkolenie policjanci to wyjątkowa grupa absolwentów. W trakcie szkolenia - ze względu na epidemię koronawirusa - młodym policjantom przerwano kształcenie i skierowano ich do jednostek macierzystych, gdzie pełnili służbę. Do słupskiej Szkoły powrócili pod koniec października ubiegłego roku, aby dokończyć szkolenie, które uparawnia ich teraz do pełnienia służby w pionie prewencji na podstawowych stanowiskch wykonawczych.