Na początku policyjnej drogi - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Na początku policyjnej drogi

Kolejna, ponadstuosobowa grupa młodych policjantów rozpoczęła zajęcia na szkoleniu zawodowym podstawowym. Całość szkoleń prowadzonych w słupskiej Szkole odbywa się w zgodzie z przepisami reżimu sanitarnego.

Policjanci w trakcie pobytu w słupskiej Szkole Policji zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędną do pełnienia służby na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. Wśród 118 słuchaczy panie stanowią 20 procent składu kompanii. Na szkolenie do Słupska policjantów skierowały Komendy Wojewódzkie w Gdańsku, Szczecinie, Gorzowie i Poznaniu.

Przed policjantami okres intensywnej nauki, nie tylko przepisów prawa ale także taktyki interwencji, wybranych dziedzin sportów oraz wyszkolenia streleckiego. Każdy blok zajęć z danej dziedziny kończy się zaliczeniem bądź egzaminem, którego pozytywny wynik pozwala kontynuować naukę.
Na zakończenie całego szkolenia, w ostatnim dniu pobytu w Szkole, policjanci przystąpią do testu pisemnego, który jest jednocześnie końcowym egzaminem całego szkolenia. Jego zakończenie planowane jest na 12 lutego przyszłego roku.