Jednostka Specjalna zakończyła szkolenie - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Jednostka Specjalna zakończyła szkolenie

Policjanci z kolejnych rotacji Jednostki Specjalnej polskiej Policji zakończyli ćwiczenia w ramach kursu specjalistycznego w słupskiej Szkole Policji. Część policjantów, już rozpoczęła służbę na Bałkanach, a pozostali - w ramach kolejnej rotacji – rozpoczną ją w marcu przyszłego roku.

W trakcie miesięcznych zajęć policjanci ćwiczyli między innymi blokady dróg, kontrolę tłumu, przeszukania dużych pomieszczeń, blokady mostów oraz rozdzielanie zwaśnionych grup etnicznych. Wśród zadań, które stoją przed polskimi policjantami są też konwoje polityków i osób duchownych, zabezpieczanie więzień i aresztów, ochrona procesów sądowych szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz wsparcie lokalnych jednostek prowadzących kontrolę graniczną w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa, głównie na granicy Kosowa z Serbią i Czarnogórą. Tak jak w poprzednich rotacjach, również i teraz w składzie znajdują się kobiety.

W ramach zakończonego kursu specjalistycznego szkolenie wyjątkowo przeszła większa grupa policjantów. Wśród uczestników znalazło się kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy już zamienili swoich kolegów służących w Kosowskiej Mitrowicy w ramach XXXI. zmiany Jednostki Specjalnej. Pozostali policjanci - tworzący całą XXXII. rotację jednostki - służbę w ramach misji EULEX rozpoczną w marcu przyszłego roku. Dowódcą XXXII. zmiany jest nadkom. Grzegorz Machałek a jego zastępcą - kom. Michał Jaśkowski.

Od grudnia 2008 polscy funkcjonariusze nie służą już pod flagą Narodów Zjednoczonych. Organizację i administrację misji EULEX  przejęła Unia Europejska. Zmieniło się także miejsce stacjonowania polskich policjantów - po kilku latach służby w stolicy Kosowa Prisztinie, Polacy powrócili do swojej poprzedniej bazy w Kosowskiej Mitrovicy.

Państwa powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii cały czas borykają się z konfliktami etnicznymi. Prowincja Kosowo, na terenie której stacjonuje polska Jednostka Specjalna Policji, w lutym 2008 roku ogłosiła jednostronnie niepodległość. Faktu tego w dalszym ciągu nie uznaje Serbia, dla której Kosowo jest integralną częścią serbskiego państwa. Niejednoznaczna sytuacja polityczna jest dodatkowym źródłem konfliktów pomiędzy kosowskimi Albańczykami, którzy w większości są wyznawcami islamu - a Serbami, którzy wyznają religię prawosławną.
Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną szkołą policyjną w kraju kształcącą policjantów wykonujących zadania w misjach pokojowych na całym świecie. W przeszłości w Słupsku szkolili się także policjanci, którzy pełnili służbę w Iraku.

  • Policjanci pododdziału zwartego stoją w dwóch rzędach, przed sobą trzymają tarcze.
  • Policjant klęczy na jedno kolano. W ręku trzyma wyrzutnik granatów łzawiących.
  • Policjanci stoją w kółku i słuchają instruktażu przed wykonaniem ćwiczenia.
  • Daleki plan z drogą zadymioną czarnym dymem.
  • Dwóch policjantów przy samochodzie dostawczym, w tle zadymiona droga.
  • Policjant obsługujący automatyczny wyrzutnik granatów łzawiących.
  • Policjanci idą w rzędzie z tarczami i przechodzą przez dym.
  • Dowódca drużyny policjantów z traczami stoi do połowy w dymie i wydaje komendy do zmiany szyku.
  • Policjanci z karabinami maszynowymi klęczą na jednym kolanie w trawie. W tle jeszcze jeden stojący policjant.