Szkoła Policji w Słupsku

95. rocznica powstania Policji Pastwowej

XXI. Turniej Par Patrolowych "Patrol Roku"
podsumowanie, galerie foto, filmy


2014.04.10

Na początku policyjnej drogi

Ponad ćwierć tysiąca nowo przyjętych policjantów rozpoczęło dzisiaj szkolenie podstawowe w murach słupskiej Szkoły Policji. Przez pół roku młodzi ludzie zdobywać będą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na rozpoczęcie policyjnej służby. Dziś rozpoczęli pierwszy pełny dzień pobytu w policyjnej Szkole.

Młodzi policjanci, którzy przejechali na kurs podstawowy to osoby, które do Policji wstąpiły kilka dni temu. Po złożeniu ślubowania i otrzymaniu legitymacji służbowej każdy z nich musi przejść obowiązkowe szkolenie zawodowe podstawowe, które pozwoli mu w przyszłości pełnić służbę na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. W zainaugurowanej dziś edycji szkolenia uczestniczą funkcjonariusze z różnych stron kraju. Najwięcej funkcjonariuszy skierowała Komenda Łódzka i Komenda Kujawsko-Pomorska. Pozostali policjanci przyjechali z Komend Wojewódzkich Policji w Gdańsku, Gorzowie, Szczecinie i Wrocławiu. Wśród rozpoczynających szkolenie 239 policjantów znajdują się 54 panie.

W murach Szkoły Policji słuchacze przebywać będą do 9 października. Przed nimi okres intensywnej nauki, w trakcie której zdobywać będą niezbędną wiedzę i umiejętności. Pod koniec nauki odbędą także - w ramach praktyk - pierwsze służby w terenie, pod okiem starszych kolegów. Całe szkolenie zakończone zostanie egzaminem, uzyskanie oceny pozytywnej będzie dla słuchaczy początkiem prawdziwej służby w Policji.

Uroczystego otwarcia kursu, które odbyło się w auli, dokonał komendant Szkoły insp. Jacek Gil. W swoim przemówieniu Komendant zwrócił uwagę między innymi na fakt, że poprzez włożenie policyjnego munduru słuchacze stali się częścią państwa polskiego, któremu będą służyć w ramach struktury o szczególnej dyscyplinie służbowej.
Insp. Jacek Gil podkreślił również rolę musztry i ceremoniału policyjnego, z którego elementami słuchacze będą mieli do czynienia każdego dnia, między innymi w czasie apelu porannego. Komendant mówił także o zaufaniu, jakim obdarzyli Szkołę dowódcy poszczególnych garnizonów, kierując do słupska młodych policjantów na ich pierwsze i najważniejsze szkolenie.
W trakcie inauguracji nowi policjanci mogli także zapoznać się z bieżącą działalnością słupskiej Szkoły Policji, dzięki krótkiej projekcji filmowej.

Pierwsze tygodnie nauki i służby to tak zwany okres unitarny, podczas którego słuchacze muszą dokładnie zapoznać się z regulaminami musztry oraz codziennym funkcjonowaniem z w jednostce zhierarchizowanej. W trakcie okresu unitarnego słuchacze nie mogą wychodzić poza obręb jednostki; wyjątkiem jest kilkugodzinna przepustka niedzielna.
Okres unitarny, jest ważny również dlatego, że wobec braku obowiązkowej służby wojskowej, dla młodych ludzi jest to pierwszy kontakt mundurem, a w dalszej perspektywie również z bronią.


Rota policyjnego ślubowania.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Art. 27 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji


(10.4.2014)« powrót
Witryna stosuje pliki cookies do celów statystycznych oraz do ułatwienia korzystania z serwisu. Jeśli nie blokujesz plików cookies to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Ustawienia przeglądarki umożliwiają samodzielne zarządzanie plikami cookies. Więcej informacji o plikach cookies