Szkoła Policji w Słupsku
Szkoła Policji w Słupsku2014.04.10

Na początku policyjnej drogi

Ponad ćwierć tysiąca nowo przyjętych policjantów rozpoczęło dzisiaj szkolenie podstawowe w murach słupskiej Szkoły Policji. Przez pół roku młodzi ludzie zdobywać będą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na rozpoczęcie policyjnej służby. Dziś rozpoczęli pierwszy pełny dzień pobytu w policyjnej Szkole.

Młodzi policjanci, którzy przejechali na kurs podstawowy to osoby, które do Policji wstąpiły kilka dni temu. Po złożeniu ślubowania i otrzymaniu legitymacji służbowej każdy z nich musi przejść obowiązkowe szkolenie zawodowe podstawowe, które pozwoli mu w przyszłości pełnić służbę na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. W zainaugurowanej dziś edycji szkolenia uczestniczą funkcjonariusze z różnych stron kraju. Najwięcej funkcjonariuszy skierowała Komenda Łódzka i Komenda Kujawsko-Pomorska. Pozostali policjanci przyjechali z Komend Wojewódzkich Policji w Gdańsku, Gorzowie, Szczecinie i Wrocławiu. Wśród rozpoczynających szkolenie 239 policjantów znajdują się 54 panie.

W murach Szkoły Policji słuchacze przebywać będą do 9 października. Przed nimi okres intensywnej nauki, w trakcie której zdobywać będą niezbędną wiedzę i umiejętności. Pod koniec nauki odbędą także - w ramach praktyk - pierwsze służby w terenie, pod okiem starszych kolegów. Całe szkolenie zakończone zostanie egzaminem, uzyskanie oceny pozytywnej będzie dla słuchaczy początkiem prawdziwej służby w Policji.

Uroczystego otwarcia kursu, które odbyło się w auli, dokonał komendant Szkoły insp. Jacek Gil. W swoim przemówieniu Komendant zwrócił uwagę między innymi na fakt, że poprzez włożenie policyjnego munduru słuchacze stali się częścią państwa polskiego, któremu będą służyć w ramach struktury o szczególnej dyscyplinie służbowej.
Insp. Jacek Gil podkreślił również rolę musztry i ceremoniału policyjnego, z którego elementami słuchacze będą mieli do czynienia każdego dnia, między innymi w czasie apelu porannego. Komendant mówił także o zaufaniu, jakim obdarzyli Szkołę dowódcy poszczególnych garnizonów, kierując do słupska młodych policjantów na ich pierwsze i najważniejsze szkolenie.
W trakcie inauguracji nowi policjanci mogli także zapoznać się z bieżącą działalnością słupskiej Szkoły Policji, dzięki krótkiej projekcji filmowej.

Pierwsze tygodnie nauki i służby to tak zwany okres unitarny, podczas którego słuchacze muszą dokładnie zapoznać się z regulaminami musztry oraz codziennym funkcjonowaniem z w jednostce zhierarchizowanej. W trakcie okresu unitarnego słuchacze nie mogą wychodzić poza obręb jednostki; wyjątkiem jest kilkugodzinna przepustka niedzielna.
Okres unitarny, jest ważny również dlatego, że wobec braku obowiązkowej służby wojskowej, dla młodych ludzi jest to pierwszy kontakt mundurem, a w dalszej perspektywie również z bronią.


Rota policyjnego ślubowania.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Art. 27 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji


(10.4.2014)« powrót
Witryna stosuje pliki cookies do celów statystycznych oraz do ułatwienia korzystania z serwisu. Jeśli nie blokujesz plików cookies to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Ustawienia przeglądarki umożliwiają samodzielne zarządzanie plikami cookies. Więcej informacji o plikach cookies